nlen

Nomadic Film School

Nomadic Film School, foto: Angela Alsouliman

Dit internationale initiatief werd opgezet binnen de Nomadische School of Arts, een project van KASK & Conservatorium dat kon plaatsvinden door bijkomende middelen van Europa (NextGenerationEU).

Nomadic Film School is een experiment dat een nomadische samenwerking wil realiseren tussen studenten van twee filmscholen, KASK & Conservatorium en de Film School van Mosul (Irak). 

foto: Angela Alsouliman
foto: Angela Alsouliman

De hamvragen bij dit onderzoek zijn :  

  • Hoe kunnen studenten met verschillende culturele achtergrond die elkaar niet kennen, niet dezelfde taal spreken en elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, kennis uitwisselen en reflecteren over beeldtaal en cultuur ?  
  • Hoe kunnen ze samen filmprojecten maken ?  
  • Welke tools en media kunnen worden ingezet om via de digitale ruimte kennis uit te wisselen en audiovisuele projecten te realiseren ?  

Dit project bouwt verder op een samenwerking die NTGent o.l.v. Milo Rau met jonge kunstenaars uit Mosul die resulteerde in de theatervoorstelling “Orestes in Mosul”(in 2019). Na afloop van het project was er de vraag naar een meer duurzame samenwerking. Samen vatten ze het plan op om een filmafdeling op te richten in de schoot van de Institute of Fine Arts in Mosul. Een aantal acteurs en filmmakers trokken naar Mosul om samen met de studenten, 10 scenario’s te schrijven die vervolgens in Mosul, een zwaar verwoeste stad, werden opgenomen.