nlen

My heritage might one day be yours

Dit internationale initiatief werd opgezet binnen de Nomadische School of Arts, een project van KASK & Conservatorium dat kon plaatsvinden door bijkomende middelen van Europa (NextGenerationEU) en is een samenwerking tussen de afstudeerrichtingen mode en textiel van KASK & Conservatorium en Estonian Academy of Arts.

In dit project wordt gekeken wat heritage kan zijn en hoe dat zich uit in twee verschillende contexten. In november bezocht een groepje Estse studenten KASK & Conservatorium, waar er verschillende workshops en bezoeken op het programma stonden. Centraal thema was ‘de stad’ als leerplek, als plek vol duidelijk en verborgen erfgoed. Dat resulteerde in citywalks, mapping-oefeningen en bezoeken aan musea, historische gebouwen, gallerijen en archieven. Ook kwam het koloniale verleden van België aan bod, een thema dat voor velen van ons tot de geschiedenis behoort, maar voor een groot deel van de Esten nog heel dichtbij ligt.

foto: Bram Jespers
foto: Bram Jespers

Voor het tweede deel van het project, is een groepje studenten van KASK & Conservatorium naar Estland gereisd om daar heritage through nature te gaan bekijken. Concreet hield dit twee korte residenties in (Heimtali museum of Domestic life in Viljandi en Narva Art Residency) waarbij studenten ook hands-on aan de slag gingen met de expertise van de curatoren en/of ambachtslui.

foto: Bram Jespers