nlen

29.11.22, 19:30, Samie Blasingame - Food in a world shaped by Climate Change

Deze lezing gaat uitzonderlijk online door i.p.v. in MIRY Concertzaal

Er zijn zoveel mogelijkheden om de klimaatcrisis te verlichten en veel sociale en gezondheidsproblemen aan te pakken door een verandering in de manier waarop we voedsel produceren, consumeren en erover denken. In het besef van de onrechtvaardige gevolgen van geïndustrialiseerd voedsel voor mens en planeet, waardoor voedsel en landbouw bijdragen aan meer dan een kwart van de wereldwijde broeikasgassen en aan talloze onnodige ziekten wereldwijd, dringen buurtorganisatoren en activisten voor voedselrechtvaardigheid zoals Samie Blasingame aan op kritische en speculatieve gesprekken over voedsel en landbouwproductie: "... we moeten leren ons opnieuw te verbinden met ons voedsel en de waarde ervan — en die van een gezonde bodem — herstellen als datgene wat ons voedt en in stand houdt." Samie Blasingame begeleidt ons — en daagt ons uit — om toekomstige voedselsystemen opnieuw te bedenken die lokaal, door de gemeenschap beheerd, ecologisch veerkrachtig en wereldwijd rechtvaardig zijn.

Samie Blasingame is een gemeenschapsgerichte activist, onderzoeker en creatieveling uit Berlijn, met een passie voor milieu- en klimaatrechtvaardigheid, circulair ontwerp, ecosysteemdenken en wereldwijde voedselsystemen. Voor altijd een voorstander van people power, blijft haar werk elementen van gemeenschapsvorming en collectieve verbeelding uitdrukken.

€8 / gratis voor studenten en personeel