nlen

Studium Generale 2012-2013

Dit jaarboek van het Studium Generale van de Hogeschool Gent bevat essays van de sprekers die tijdens het academiejaar 2012-2013 een lezing hebben gehouden over het jaarthema ‘Normaal!? Waar is de norm?’. In deze bundel wordt stilgestaan bij de vraag hoe de tweedeling normaal/abnormaal aan de orde is in de maatschappij, in de kunsten en in de (medische) wetenschappen. Deze lezingenreeks werd samengesteld door Sofie Vandamme en georganiseerd i.s.m. Jeroen Cluckers. Het boek bevat bijdragen van Sofie Vandamme, Charlotte Mutsaers, Peter Hinssen, Dirk De Wachter, Maartje Schermer, Piet Hoebeke, Kristien Hemmerechts, Patrick Allegaert en Bart Marius, Stijn Vanheule, Paul De Grauwe, Hilde Van den Bulck, Jens Franssen en Dieter Ceustermans. Ook de beste paper van de deelnemende studenten werd mee opgenomen.

details
161 pages
published by Academia Press
2013, NL
ISBN 9789038222196
bestellen
19,99 euro