nlen

07.12.21, 20:00, Sennay Ghebreab - Artificial Intelligence voor kansen­gelijkheid

Sennay Ghebreab is als professor en out-of-the-AI-box thinker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek, en als wetenschappelijk directeur van het Civic AI Lab, richt hij zich op sociaal intelligente AI, en hoe AI-technologie gelijke kansen kan bevorderen in bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en mobiliteit.

Middels een dieptegesprek, zullen we de persoonlijke inspiraties, maatschappelijke inzichten en de wetenschappelijke visie verkennen die prof. Ghebreab hebben geleid tot het initiëren van het Civic AI Lab. Ook zullen we antwoorden trachten te formuleren op vragen als: kan AI ons effectief helpen uit ons huidige doolhof van micro en macro ongelijkheid? Zo ja, hoe geven we vorm aan autonoom lerende technologieën die ons gelijke toegang tot het recht op welzijn, kansen en waardigheid vergroten/optimaliseren? En kunnen sociaal geëngageerde algoritmes en AI voor ons zorgen?

€8 / gratis studenten en medewerkers HOGENt, UGent, KASK & Conservatorium / €1 cultuurpas