nlen

Het hoofddoel van het living lab ‘Ecolab Schoonmeersen’ is het participatief uitdenken en ontwerpen van een klimaatadaptieve (= veerkrachtige) groeninfrastructuur rond de HOGENT Campus Schoonmeersen. Klimaatadaptieve inrichting van een gebied omvat maatregelen die trachten om de schade van klimaatverandering te beperken en/of de opportuniteiten ervan te benutten. Meer specifiek voor de site speelt het Ecolab Schoonmeersen in op de problematiek van hittestress en de beperkte aanwezigheid van refugia in de stad. 

Ecolab Schoonmeersen wil: 

  • Het stedelijk hitte-eiland effect verminderen door aanleg van groen
  • bijdragen tot het creëren van verbindingen tussen de vier grote groenpolen rond Gent waardoor migratie van planten- en diersoorten mogelijk is
  • refugia creëren voor planten, dieren en mensen
  • sensibiliseren van studenten, personeel en bij uitbreiding de buurt over de klimaatproblematiek
  • Bijkomende positieve gevolgen zijn een betere luchtkwaliteit, betere afwatering en het creëren van een waterbuffer, en het verhogen van de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit op de campus

ECOLAB Schoonmeersen is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra eCO-CITY en Futures through Design.

ECOLAB Schoonmeersen

projectteam
Tine Vanthuyne, Veerle Lamote
duur
01.05.2019 – 30.04.2022
gefinancierd door
Vlaamse Overheid, departement Onderwijs en Vorming
Projectoproep Living Lab: klimaatvriendelijke hogeronderwijsinstellingen