nlen
Dit onderzoek heeft ook tot doel de inhoud van de educatieve masteropleiding drama nauwer te laten aansluiten bij de artistieke doelstellingen en practices van KASK & Conservatorium. Het onderzoek beoogt op die manier de theaterdocent een grotere expertise te bieden om de nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunsten te vertalen in een pedagogische context en bij te dragen aan een hedendaagse invulling aan het docentschap in de kunsten.

Performing the invisible

ondertitel
Wat is het activerend potentieel van het injecteren van fictie in de hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid?
projectteam
Chokri Ben Chikha
duur
01.02.2015 – 30.01.2021