nlen

Landschaps- en tuinarchitectuur heeft met zijn proces en praktijk een belangrijke ambitie op het vlak van duurzaamheid. We stellen echter vast dat vooral fysieke en ecologische aspecten van duurzaamheid aan bod komen, maar veel minder sociale duurzaamheid, met aspecten zoals rechtvaardigheid, sociale gelijkheid, aandacht voor mensenrechten, participatie en in- of exclusiemechanismen, toegankelijkheid, rechtvaardigheid en armoede. Dit geldt zowel binnen het onderwijs als binnen de praktijk.

Dit onderzoeksproject wenst het debat te activeren over het integreren van sociale duurzaamheid in de praktijk en de opleiding van de landschaps- en tuinarchitectuur. Met interviews en observaties van de praktijk sinds de jaren ’70 reconstrueren we hoe en welke sociale duurzaamheidsprincipes binnen de landschaps- en tuinarchitectuur aandacht krijgen en hoe maatschappelijke veranderingen hier impact op hebben. Daarnaast reflecteren, sensibiliseren en activeren we in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen en de opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur van Hogeschool Gent en Erasmushogeschool Brussel over sociale duurzaamheid door middel van workshops, discussietafels, ontwerpoefeningen en lessen. 

Doorheen dit gedeeld leerproces streven we naar een praktisch bruikbaar referentiekader rond sociale duurzaamheid. Sensibilisering hieromtrent zal gebeuren in praktijk en opleiding door middel van een manifest, lesbijdragen, een startnota voor de opleiding, vlogs, een film en een studiedag. Gezien de directe impact van landschaps- en tuinarchitectuur als ontwerpende discipline van de fysieke en sociale ruimte, heeft het op de voorgrond plaatsen van sociale aspecten als rechtvaardigheid, toegankelijkheid, inclusie etc. rechtstreekse gevolgen voor de duurzaamheid van de Vlaamse ruimte zelf.

Sociale duurzaamheid in de Landschaps- en Tuinarchitectuur: naar een dialoog in onderwijs en praktijk is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Futures through Design.

Sociale duurzaamheid in de Landschaps- en Tuinarchitectuur

ondertitel
Naar een dialoog in onderwijs en praktijk
projectteam
Sylvie Van Damme, Sylvie Van Damme, Hans Druart, Jo Boonen
duur
01.07.2020 – 30.09.2024
gefinancierd door
HOGENT PWO-focusprojecten
externe organisaties
Erasmushogeschool Brussel, opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur
Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL)/Association belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes (ABAJP)
Studio Basta, Kortrijk
Fris In Het Landschap, Gent
OMGEVING cvba, Berchem
KU Leuven, Departement Architecture, Planning for People, Urbanity and Landscapes (P.PUL), Gent
Endeavour Cvba, Antwerpen
 
Universiteit Gent, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
KU Leuven , Afdeling Geografie en Toerisme
Pulse Transitienetwerk, Brussel
Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Brussel
Buro voor Vrije Ruimte, Tuin- en Landschapsarchitecten BVTL, Gent
CIVA - Architectuur, Landschap, Stedenbouw BRUSSEL
Kubiekeruimte vzw, Jette