nlen

Hans Druart (Roeselare, °1986) is landschapsarchitect (ba landschaps- en tuinarchitectuur (HOGENT, 2007) en banaba landschapsontwikkeling (HOGENT, 2009)) en master in de monumenten- en landschapszorg (UAntwerpen, 2016). In 2007 startte hij zijn loopbaan bij buro voor vrije ruimte, sinds 2019 een onderdeel van OMGEVING. Zijn werkzaamheden situeren zich op diverse schaalniveaus en binnen uiteenlopende landschappelijke contexten. Hierbij deed hij ervaring op in onderzoeks-, plannings-, ontwerp- en uitvoeringsprojecten. Met een voorliefde voor landschappelijke processen gaat hij steeds met een positieve kijk op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke oplossingen voor uitdagingen die zich stellen.

Als master in de monumenten- en landschapszorg bouwde Hans de afgelopen jaren een expertise op inzake landschappelijk erfgoed. Hij werkte sinds de start van zijn loopbaan aan diverse landschapsonderzoeken, opmaak van beheerplannen, herbestemmingsprojecten en ontwerpopgaven binnen een historisch waardevolle context. Op basis van deze ervaring is hij vaak nauw betrokken bij studie- en ontwerpopdrachten die een duurzaam beheer en (her)bestemming van landschappelijk erfgoed behandelen.

Sinds 2017 is hij gastdocent aan KASK & Conservatorium binnen de ontwerpateliers landschapsarchitectuur en organiseert hij er (buitenlandse) workshops en lezingen. Vanuit zijn passie voor landschap, in de brede zin van de betekenis, deelt hij zijn ervaring met de studenten landschaps- en tuinarchitectuur. Sinds 2021 is het covoorzitter van de Nederlandstalige vakvereniging ‘Blikveld’. Blikveld komt op voor een duurzame leefomgeving door in te zetten op kwalitatieve landschapsarchitectuur.