nlen

Dit doctoraatsproject onderzoekt de impact van grafisch ontwerp op het begrip, de presentatie, de verspreiding en de promotie van hedendaagse kunst. In het theoretische deel worden invloedrijke casestudies onderzocht, zowel historische als meer recente, waarin grafisch ontwerp een cruciale rol speelt in de presentatie en verspreiding van kunst door de kunstenaar, de curator en/of de directeur van een museum/galerie. Door de aandacht te vestigen op deze voorbeelden wordt gepleit voor een bredere erkenning van grafisch ontwerp als een belangrijk onderdeel van de manier waarop hedendaagse kunst openbaar wordt gemaakt. Dit krijgt vorm in verschillende essays die hoofdstukken worden in een publicatie, een tentoonstelling van het materiaal dat in de casestudies aan het licht komt en een internationaal symposium. Het praktische deel zal bestaan uit een serie speculatieve grafische ontwerpen, geproduceerd in samenwerking met een hedendaagse kunstinstelling. Het onderwijselement van het doctoraat zal een integraal onderdeel van dit proces vormen.

The Invisible Other

ondertitel
Graphic Design and Contemporary Art
projectteam
Sara De Bondt
promotoren
Luc Derycke, Helena De Preester (UGent)
duur
01.02.2016 – 31.01.2022
keywords
grafisch ontwerp, archief, geschiedenis, typografie, kolonisatie, syndicalisatie, feminisme