nlen

18.04.24, 20:00, Design x Queer

Floriane Fo Misslin (FR) & Bebe Books (BE) gemodereerd door Anna Luyten (BE)

Hoe kunnen queer methodologieën en perspectieven de designwereld verrijken? Deze Design Dialogue staat in het teken van de noodzakelijke integratie van LGBTQ+ methodologieën en perspectieven in het veld van design.

In de huidige debatten over design en gender wordt vaak de nadruk gelegd op het verwaarloosde of betwiste vrouwelijke lichaam evenals de instandhouding van stereotiepe genderidentiteiten. Hoewel deze kwesties van belang zijn, vertegenwoordigen ze slechts het topje van de ijsberg. Het creëren van een werkelijk inclusieve designbenadering vereist de integratie van diverse perspectieven en ervaringen van queer individuen en personen met niet-normatieve genderidentiteiten.

Het Gentse queer collectief Bebe Books, gespecialiseerd in het ontwerpen van contexten waarin diverse gemarginaliseerde stemmen worden vertegenwoordigd, gaat in gesprek met de in Londen gevestigde onderzoeker Floriane Fo Misslin, wiens doctoraal onderzoek focust op de ervaringen van LGBTQ+ modeontwerpers met de overheersende heteronormatieve standaarden in mode(fotografie). Een dialoog over hoe queer methodologieën en standpunten kunnen bijdragen aan het doorbreken van traditionele designparadigma's en het bevorderen van inclusieve ontwerppraktijken.

Design Dialogues

Design x Queer maakt deel uit van de gecureerde lezingenreeks Design Dialogues georganiseerd door KASK & Conservatorium / HOGENT en Howest, en Design Museum Gent. Eigenzinnige stemmen uit het brede ontwerpveld worden uitgenodigd om te reflecteren over de rol en toekomst van design in een veranderende wereld. Elke Design Dialogue start met verdiepende presentaties van de sprekers rond een specifiek thema, gevolgd door een kritisch gemodereerd gesprek en wordt afgesloten met een open discussie tussen de sprekers en het publiek. Onze missie: engagerende perspectieven aanreiken die ons kunnen helpen bij de uitdagingen van vandaag en morgen.

gratis
Campus Bijloke
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent