nlen

30.04.22 – 02.05.22, Reinaart, dramaproject van Bavo Buys, Renée Leerman en Lander Slootmaeckers

Dramaproject van Bavo Buys, Renée Leerman en Lander Slootmaeckers

Bavo, Renée en Lander werkten voor dit dramaproject samen met masterstudente Abigail Gypens en studente mixed media van LUCA School of Arts Susan Smith. Gespreid over heel het afgelopen academiejaar werkten ze samen rond het klassieke dierenepos “Van den Vos Reynaerde” van Willem Die Maedoc Maecte.

De vraag die tijdens het proces centraal stond was: hoe speel je (als mens) een dier dat een mens speelt?

In het resultaat focussen ze op de terechtstelling van de vos; een rechtszaak waarvan alle partijen de uitkomst eigenlijk al weten (ook de terechtgestelde).

Dit tonen ze in de tuin van de Sint-Pietersabdij, een plek waar in de twaalfde eeuw wereldliteratuur werd geschreven. In de Ysengrimus, die als inspiratiebron voor Van den Vos Reynaerde diende, werd de abdij vermeld en aangezien het in die twaalfde eeuw is geschreven door een Gentenaar is het niet onlogisch om te denken dat deze abdij de geboorteplek was van het verhaal dat daar vertolkt zal worden.

“Gij zijt heerscher over mij,

Kunt mij redden, kunt mij schaân,

Mij doen zieden, mij doen braân,

Mij doen hangen, of doen blinden:

Niemand zal U strafbaar vinden.

‘k Ben geheel in uw bedwang,

Gij zijt machtig, ik ben krank!

Zo dan, luister, scherp uw zin

en aanhoor hoe ik begin”

Creatie en spel: Bavo Buys, Abigail Gypens, Renée Leerman en Lander Slootmaeckers

Tekst: Willem die Maedoc Maecte, Bavo Buys, Abigail Gypens, Renée Leerman en Lander Slootmaeckers

Kostuums en maskers: Susan Smith

Begeleiding: Simon De Winne, Mieja Hollevoet, Bauke Lievens en Carolina Maciel de França

Met dank aan: Sacha Engels, De Sint-Pietersabdij, Bardia Mohammed, Jara Vlaeminckx, Willem Die Maedoc Maecte, Performing Arts Forum (PAF)

Illustratie affiche: Gustave van de Woesteyne

Gratis mits reservatie