nlen

07.04.22 – 09.04.22, Two Peasants Looking Up - Masterproef van Senne Vander Schelden

In Two Peasants Looking Up betreden twee figuren een lege ruimte. Ze wijzen, fluiten, tasten af, voorspellen en schoorvoeten. Ze beschutten elkaar op een plek waarin van alles naar beneden lijkt te vallen. Is de zwaartekracht er soms krankzinnig geworden?

Het onderzoek liet zich inspireren door enkele (niet wetenschappelijke) getuigenissen over meteorietinvallen in de late middeleeuwen in Engeland. Meteorietstudies kwamen pas op gang begin jaren 1800. Daarvoor werden meteorietinvallen als studie-onwaardig beschouwd. Ze werden namelijk vooral gezien door mensen die buiten werkten.

Van en met: Marius Lefever, Laurens Aneca en Senne Vanderschelden

Coaching: Geert Belpaeme en Kasper Vandenberghe/MOVEDBYMATTER

Beeld: The Comet Book (1587)

Dank aan: Benjamin Cools, Siene Hollemans, Jef van der Burght, Ginger Bogaert, Petronella Van Der Hallen, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, Jara Vlaeminckx, Fabrice Delecluse, KASK & CONSERVATORIUM School of Arts, CAMPO, GC De Kriekelaar, ZSenne Artlab, les Ballets C de la B, KWP Kunstenwerkplaats

gratis
CAMPO