nlen

Voorjaarscreaties in MIRY: Arian Sadrayi, Daan Vanreybrouck & Milo Paulus

Arian Sadrayi (docent: Jesse Broekman) bijt de spits af. Zelf beschrijft hij zijn werk Fragmentation als een stuk geslagen porseleinen vaas, waarvan de stukken onder huisraad en tapijten verzeild zijn geraakt. Daar hebben ze tenslotte hun eigen functie gevonden, irritant en nutteloos als ze moge zijn. Niettemin klinkt Sadrayi’s werk allesbehalve als een vormelijk oefening. Aanduidingen in de partituur als ‘hol en vijandig’, ‘bedreigend’ en ‘nerveus’ ondersteunen de expressieve toonspraak, een die schijnt te getuigen van veeleer sombere tijden.

Met een Passacaglia on a Theme by Bartók bekent Milo Paulus (docent: Dominique Pauwels) zich een liefhebber van het stevigere repertoire. De Hongaarse meester bij wie hij leentjebuur speelt liet de wereld zes opmerkelijke strijkkwartetten na. Paulus’ klankwereld staat in dezen niet veraf. Alles draait rond vier gestapelde kwarten, die de bouwblokken vormen van de oorspronkelijke melodie. Na de presentatie ervan (als akkoord, in parallel en als stretto) neemt de chromatiek allengs toe en verstrengeld tot een wriemelend kluwen van stemmen. Paulus besluit met een uitstervend ‘misterioso’.

Met een concert getiteld ‘Capricci’ komt Kebyart Ensemble ongetwijfeld in een speelse bui naar de MIRY Concertzaal afgezakt. Daan Vanreybrouck(docent: Jesse Broekman) kan niet onderdoen en lacht de heren saxofonisten stoutmoedig tegen met het werk The Knights Who Say “Ni!”. Zoals iedereen weet heeft deze absurde ridderorde uit Monty Python and the Holy Grail een boontje voor de beter gecultiveerde heester — een shrubbery zoals de Engelsen zeggen. Een heerlijk woord, dat Vanreybrouck vermangelt tot klankmateriaal.