nlen
over de opleiding
Muziek ontstaat niet zomaar. De componist verzint en speelt muziek op bestaande of gedroomde instrumenten, improviseert, deelt mee, schrijft na lang overwegen neer of legt muziek vast op een elektronische geluidsdrager. Dit spanningsveld is tot op de dag van vandaag onophoudelijk in beweging.

compositie

over de opleiding
traject
bachelor + master muziek
afstudeerrichting scheppende muziek
traject compositie
3+2 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

visietekst opleiding muziek

Met haar campussen midden in het bruisende stadscentrum van Gent, uitgeroepen tot UNESCO City of Music, bevindt de opleiding muziek van KASK & Conservatorium zich in een bevoorrechte positie om begaafde en inspirerende scheppende en uitvoerende musici en instrumentenbouwers op te leiden. Onze aanpak richt zich op drie lagen van het muzikantschap: de artistieke praktijk, de uitvoeringspraktijk en presentatie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Artistieke praktijk

Muziek maken is de kern van ons onderwijsprogramma. Of de hoofddiscipline van de studenten nu het creëren, uitvoeren of produceren van klassieke muziek, pop, jazz, het bouwen van muziekinstrumenten, of een combinatie van deze disciplines is, technische (instrumentale techniek, technologie, vakmanschap) en creatieve vaardigheden (compositie, improvisatie, ontwerp) zijn van het grootste belang, en worden ondersteund door een solide theoretische basis (muziektheorie, mens- en natuurwetenschappen). Naast deze vaardigheden cultiveren we de zogenaamde ‘curating mindset’: een bloeiende artistieke praktijk vereist een onderzoekende geest, voortdurende kritische reflectie, en een ondernemende houding.

Uitvoeringspraktijk en presentatie

Muziek maken vereist samenspel, met of voor een publiek. Zelfs wanneer een student een solocarrière nastreeft, zijn we ervan overtuigd dat muzikale samenwerking in verschillende contexten essentieel is. Daartoe bieden we en stimuleren we uiteenlopende ensemblewerkingen, zoals (big)band, kamerensembles, koor, studio-opnamesessies, orkest, creative labs en interdisciplinaire collectieven. We vinden het belangrijk dat studenten hun werk regelmatig kunnen presenteren en confronteren met medestudenten en/of een breder publiek, van experimentele creaties in de veilige omgeving van de campus, over muziekinstrumentententoonstellingen en try-outs, tot officiële concerten in concertzalen op en buiten de campus.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Muziek maken is een relationele praktijk, waarbij een muzikant of een instrumentenbouwer in verbinding staat met een complex en verweven ecosysteem van collega’s, betrokkenen en publiek. Gedurende de opleiding leggen we de klemtoon op samenwerking en stuwen we het ontstaan van netwerken in concentrische cirkels: van zelfzorg en zelfredzaamheid, over het creëren van samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en lokale culturele organisaties, tot een kritische en sociaal betrokken houding ten opzichte van de mondiale wereld waarin we leven.

lees meer over compositie

Muziek uitvinden en doorgronden 

De componist is uitvinder van het nog onvoorstelbare, bedenker van nieuwe wegen, behoeder van traditie, maker van concert-, theater- en filmmuziek, … Wat ook de esthetische of ideologische keuzes zijn, elke componist wil het medium muziek volledig doorgronden om het daarna met steeds evenveel verwondering opnieuw te ontdekken.   

De opleiding compositie reikt de middelen aan om binnen deze ambivalentie een onderbouwde positie in te nemen. De zoektocht naar schoonheid vertrekt daarbij vanuit de weigering van de gewoonte, een niet aflatend fundamenteel bevragen van het volledige apparaat dat de muziekindustrie uitmaakt en waarin de sociale condities zijn ingebed: voor welk instrumentarium, voor welk publiek, voor welke omstandigheid? 

Een overzicht van de cultuurgeschiedenis en de filosofie en de uitdieping van een muziekhistorisch besef zijn daarbij onontbeerlijke hulpmiddelen. Hoe componisten vroeger en vandaag steeds weerkerende vragen op verschillende authentieke manieren hebben beantwoord, komt tot uiting in een grondige studie van de partituuranalyse. Algemene muziekleer, solfège en gehoorvorming, vormen de basiscompetenties van elke klassieke musicus. Traditionele schrijftechnieken als harmonie en contrapunt verfijnen niet alleen het inwendig gehoor en voorstellingsvermogen, maar kunnen tevens fungeren als vertrekpunt van kritische reflectie bij de uitbouw van een persoonlijke en hedendaagse toonspraak. Daarom zit ook deze klassieke schriftuurstudie in de basisopleiding vervat, terwijl jazzharmonie en de toegepaste harmonie welkome uitbreidingen zijn.  

Instrumentkennis en muziek in de praktijk 

Een componist dient een grondige kennis te verwerven van de instrumenten gekoppeld aan een intelligente kijk op de praktijk en de psychologie van het musiceren. Deze complementaire doelstellingen komen aan bod in een waaier aan theoretische en meer praktijkgerichte opleidingsonderdelen.   

De algemene wetenschappelijke, historische en categoriserende inzichten uit de organologie en de akoestiek krijgen een specifieke invulling in de instrumentatie- en orkestratieleer. Klankrealisatie en klankonderzoek zijn dan weer een hedendaagse ontdekkingsreis doorheen de wereld van de live-electronics en software ter ondersteuning van de compositie.   

Klavierpraktijk en koor ten slotte bereiden je voor op het algemener musiceren en het coachen van kleine en grotere ensembles. Deze competenties zijn onontbeerlijk voor de uiteindelijke realisatie van een masterproef en je persoonlijk artistiek project: een avondvullend concert met eigen werk dat volledig autonoom muzikaal vorm krijgt en waarvan de organisatie berust bij de componist.   

Dergelijke organisatie vereist van de kunstenaar een ruime kijk die verder reikt dan het strikt muzikale. Opleidingsonderdelen als cultuurmanagement, muziek en recht en juridische en economische aspecten van de muziekindustrie tonen wegen die van droom naar werkelijkheid leiden.  

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie I
18
J
Klavierpraktijk 1
3
J
Toegepaste harmonie 1
3
J
Koor 1
3
J
Algemene muziektheorie, solfège
en gehoorvorming
6
J
Harmonie en contrapunt 1
6
J
Akoestiek 1
3
1
Instrumentenleer
3
J
Muziekgeschiedenis van de 20e eeuw
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Studie van literaire teksten
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Eén opleidingsonderdeel te kiezen
3
Inleiding improvisatie
3
1 of 2
Muziektechnologie
3
2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Studium Generale
3
J
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie II
18
J
Klavierpraktijk 2
3
J
Toegepaste harmonie 2
3
J
Koor 2
3
J
Klankrealisatie 1
3
J
Solfège en gehoorvorming
5
J
Harmonie en contrapunt 2 (compositie)
6
J
Partituuranalyse 1
4
Partituuranalyse: 1900 tot 1960
2
1
Partituuranalyse: middeleeuwen, renaissance, barok
2
2
Instrumentatie
3
J
Muziekgeschiedenis: middeleeuwen,
renaissance, barok
3
J
Kunstenaarsteksten
3
2
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Minor Interdisciplinair project
3
J
of keuze
3
J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie III
20
J
Klavierpraktijk 3
3
J
Toegepaste harmonie 3
3
J
Klankrealisatie 2
3
J
Harmonie en contrapunt 3 (compositie)
6
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Orkestratie
3
J
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdeel naar keuze
3
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1 of 2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Koor 3
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
Minor naar keuze
6
Minor Improvisatie 1
6
J
Minor Live-Electronics 1
6
J
Minor Koordirectie 1
6
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie master I
24
J
Coachen en Musiceren 1
6
J
Electroakoestische compositietechnieken 1
3
2
Posttonale compositietechnieken
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Masterseminaries
12
J
Twee opleidingsonderdelen naar keuze
6
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1 of 2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Improvisatie 1
3
J
Koor master 1
3
J
Akoestiek 2
3
J
Live electronics, video en performance
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Compositie
27
J
Masterproef Compositie
27
J
Coachen en Musiceren 2
6
J
Elektroakoestische compositietechnieken 2
3
2
Muziek en management
3
1
Scriptie
9
J
Kunst in het werkveld
6
J
Twee opleidingsonderdelen naar keuze
6
Studium Generale
3
J
Ondernemen
3
1 of 2
Niet-Westerse muziektradities
3
2
Conservatorium concerten
3
J
Improvisatie 1
3
J
Improvisatie 2
3
J
Koor master 2
3
J
Akoestiek 2
3
J
Live electronics, video en performance
3
J
Specifiek theoretisch opleidingsonderdeel
3
J
60
1E ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Composition master I
24
Y
Coaching and Musicianship 1
6
Y
Electro-acoustic composition techniques 1
3
2
Posttonal composition techniques
3
Y
Current aspects in music analysis
3
Y
Legal and business aspects of music industry
3
Y
Master seminars
12
Y
Two electives
6
Conservatory concerts
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Choir master 1
3
Y
Live electronics, video en performance
3
Y
60
2E ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master Project Composition
27
Y
Coaching and Musicianship 2
6
Y
Electro-acoustic composition techniques 2
3
2
Music and management
3
1
Thesis
9
Y
Arts in practice
6
Y
Two electives
6
Conservatory concerts
3
Y
Improvisation 1
3
Y
Improvisation 2
3
Y
Choir master 1
3
Y
Voice training 1
3
Y
Voice training 2
3
Y
Live electronics, video en performance
3
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

kwaliteitszorg

De opleiding muziek van KASK & Conservatorium is in 2022 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Biezekapelstraat
Biezekapelstraat 9
9000 Gent

credits

  1. Roel Vanstiphout, Graduation 2021, foto: Benina Hu