nlen

Het project WiNE24* is een Blended Intensive Programme (BIP), een fusie van korte fysieke mobiliteit en virtuele component in een internationaal samenwerkingskader.

Dit onderwijsmodel dat de grenzen van traditioneel leren verlegt, biedt een unieke kans voor studenten om deel te nemen aan een uitwisseling van kennis en culturele ervaringen, versterkt door de potentie van online platforms en interdisciplinaire samenwerking.

Het project WiNE24*, gericht op 'kleinschalige detentie’, is een voorbeeld van hoe BIP's interdisciplinaire benaderingen kunnen integreren met praktische toepassingen, waarbij studenten uit verschillende landen en studierichtingen samenkomen om complexe thema's te verkennen.

Deze editie focust op de kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen in hechtenis, de socio-psychologische impact van detentie op individuen en gemeenschappen, en de rol van de ontwerper in het vormgeven van sociale ruimtes (Social Design).

Door de goede samenwerking tussen Hogeschool Gent, KASK & Conservatorium en de verschillende internationale partnerscholen en opleidingen worden studenten ondergedompeld in een multidisciplinaire en multiculturele omgeving die co-creatie en persoonlijke ontwikkeling bevordert. Dit wordt bereikt door een combinatie van online sessies die de basis leggen voor het project, en een intensieve week van fysieke samenwerking, waarbij ideeën en perspectieven worden uitgewisseld en innovatieve artistieke benaderingen worden gestimuleerd.

De doelstellingen van de BIP zijn veelzijdig en ambitieus: het stimuleren van diepgaande reflectie over kleinschalige detentie, het ontwikkelen van capaciteitsopbouwende praktijken in Social Design, en het opdoen van ervaring met co-creatieve processen en internationale samenwerkingsverbanden.

Het project richt zich op het bevorderen van inclusie en het verbeteren van de levenskwaliteit, het versterken van samenwerking en teamwork, en het erkennen van de diversiteit binnen zorgcontexten. Het streeft ernaar om studenten te helpen hun professionele identiteit te ontwikkelen, terwijl het ook de culturele, historische en geopolitieke nuances van internationale samenleving onderzoekt.

De eindpresentaties, waarbij teams interprofessionele ontwerpconcepten voorstellen om de levenskwaliteit van gedetineerden te verbeteren, vormen het hoogtepunt van dit project, waarbij de vruchten van deze intensieve samenwerking worden getoond. Dit alles draagt bij aan een verrijkte leerervaring die studenten voorbereidt op de complexe uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

partners HOGENT
Marketing en Communication Support (GO5)
Social Educational Care Work
Interieurvormgeving (KASK & Conservatorium)
internationale partners
Social Design Hu, Moholy-Nagy University of Art & Design (MOME), Budapest (H)
Interior design and Textile design, Estonian Art Academy (EKA), Tallin (EE)
internationale partners
Interior Design, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Pamplona (S)
Social education and intervention, Politécnico do Porto. Escola Superior de educação – Porto (P)
i.s.m.
v.z.w. De Huizen - Gent