nlen

The School of Speculative Documentary is een initiatief van de Belgische fotografen Max Pinckers en Michiel De Cleene, theatermaker Thomas Bellinck en filmmaker An van Dienderen. Samen richtten ze een onderzoeksgroep op in KASK & Conservatorium in Gent, die fungeert als een interdisciplinaire ontmoetingsplaats om de documentaire act in vraag te stellen.

Hoe kunnen we het documentaire in de kunst inhoudelijk, vormelijk en methodologisch herdenken? Hoe kunnen we ons laten inspireren door de paradox dat zodra je de realiteit documentair probeert te benaderen, deze meteen verdampt en muteert? Hoe wrikken we het documentaire los uit de opdeling in disciplines en ontwikkelen we strategieën wars van een geformatteerd marktdenken? Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid voor mechanismen die bepalen wat er al dan niet kan of mag worden waargenomen, gezien, gehoord, gezegd, gedacht, gemaakt, gedaan? En hoe springen documentairemakers om met hun eigen (machts)positie en blinde vlekken?