nlen

FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat landbouw en variabele ecosysteemdiensten verenigt. Ons netwerk vertrekt vanuit een aantal uitdagingen en actuele noden.

Concreet plannen we:

  1. een marktonderzoek naar een interactief online platform waar marktopportuniteiten, vraag en aanbod samen komen. We spreken over uitwisseling van eindproducten maar evenzeer diensten, verwerkingsmogelijkheden, grondstoffen, plantgoed en kennis die bij voedselbossen komen kijken;
  2. een economische analyse, via het kwantificeren en delen van inzichten op vlak van logistiek, arbeid, kosten en baten
  3. knelpunten en onduidelijkheden op vlak van wet- en regelgeving inzake voedselbossen verder in kaart te brengen én aan te pakken samen met de betrokken actoren
  4. een praktisch draaiboek te ontwikkelen en toepassers professioneel bij te staan bij de opmaak van concrete plannen voor de aanleg van een voedselbossysteem (min. 3 tijdens de projectperiode)
  5. principes van voedselbossen te gebruiken als inspiratiebron op vlak van diversifiëring voor een ruimere groep landbouwers uit diverse sectoren, via bedrijfsbezoeken en communicatie

FoodForward is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Futures through Design

FoodForward

projectteam
Stefanie Delarue, Stefanie Delarue
duur
01.02.2022 – 29.01.2024
gefinancierd door
Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) – Operationele groepen
partners
Food Forest Institute, Forest Farm, Eetbos Deinze, De Woudezel, Het Polderveld, BOS+ Vlaanderen