nlen
school of arts

Sinds 1995 zijn KASK en Koninklijk Conservatorium een onderdeel van HOGENT, met meer dan 16000 studenten de grootste hogeschool van Vlaanderen. Dat biedt schaalvoordelen bij o.m. de uitbouw van een efficiënte administratie, het beheer van infrastructuur en van sociale voorzieningen. Door het onderbrengen van de kunstopleidingen binnen een structuur sui generis, nl. een School of Arts, kan de specifieke kwaliteit van het onderwijs in de kunstpraktijk actief worden gewaarborgd. We doen dit binnen HOGENT en in nauwe samenwerking met de Universiteit Gent. In 2018 breidde de school of arts uit naar Kortrijk door de opleiding Digital Design and Development (Devine) van Howest op te nemen in haar opleidingsaanbod. KASK & Conservatorium is sindsdien de school of arts van HOGENT en Howest.

decaan

Filip Rathé is de decaan van KASK & Conservatorium.

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de school of arts en wordt aangesteld door het bestuurscollege van HOGENT. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de school of arts.

raad van de school of arts

De raad van de school of arts bestuurt de school of arts volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

voorzitter
Filip Rathé

secretaris
Joke Vangheluwe
09 243 36 51

vertegenwoordigers personeel
Chokri Ben Chikha
Edwin Carels
Martine Clierieck
Jynse Cremers
Ilse Den Hond
Maarten Weyler
Sandra Van der Gucht

vertegenwoordigers studenten
Georgi Grozev
Ischa Mestdagh
Riet Van Lysebettens

vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld
Sven Grooten
Elke Decoker

raadsleden voorgedragen door de UGent
Sylvia Vanpeteghem
Franky Devos
Inge Vranken
Marjan Doom
Koenraad Jonckheere

opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten.

De taken van de opleidingscommissie zijn:

  • het omschrijven van het opleidingsprofiel
  • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
  • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
  • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
  • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
  • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

beeldende kunsten

voorzitter
Marlie Mul

leden
Joanna Reuse
Liesbeth Louwyck
Hendrik Leper
Marie Snauwaert
Ives Maes
Elsje Dezwarte
Thomas Desmet
Paul Demets
Mischa Nijhof
Lars Bernakiewicz

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

aanwezige trajectbegeleider
Annelies Vlaeminck

audiovisuele kunsten

voorzitter
Edwin Carels

film
Bie Boeykens
Pascal Poissonnier
Hilde D’haeyere
Michel Druart
Geert Vergauwe
Rob Breyne
Godart Bakkers
Maï Calon
Robbe Vervaeke
Lisa Colpaert
Stoffel Debuyssere
Juul Schöpping (student)
Rune Callewaert (student)
Maaike Jaspers (student)
Mina Wagelaar (student)

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

aanwezige trajectbegeleider
Pascal Desimpelaere

muziek

voorzitter
Joris Blanckaert

leden
Senne Guns
Maarten Weyler
Peter Lesage
Geert D’Hondt
Hendrickje Van Kerckhove
Francis Ponseele
Sandra Van der Gucht
Régis Dragonetti
Janos Bruneel
Wim Konink
Bram Deman
Geertje Karpez (student)
Renaat De Keyser (student)
Elise Marmad (student)

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

aanwezige trajectbegeleider
Karen Van Petegem

drama

voorzitter
Kristof van Baarle

leden
Simon De Winne
Carolina Maciel De França
Paola Bertoletti
Bauke Lievens
Geert Belpaeme
Frederik Le Roy
Martine Clierieck
Marthe Lambaerts (student)
Rinus Martha Chaerle (student)
Manizja Kouhestani (student)

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

aanwezige trajectbegeleider
Annelies Vlaeminck

interne expert
Madonna Lenaert

landschaps- en tuinarchitectuur & landschapsontwikkeling

voorzitter
Steve Van Ryckegem

leden
Stefanie Delarue

Caroline Poullier
Luc Deschepper
Hans Druart
Pieter Foré
Ruben Joye
Steve Van Ryckeghem
Yves Willems
Karel Vandevoorde
Laurien Maes (student)
Tobias De Cooman (student)
Cyriel Grommen (student)
Hennes Vanlangenaeker (student)

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

aanwezige trajectbegeleider
Annelies Carbonnelle

interieurvormgeving

educatieve master

voorzitter
decaan ad interim

leden
Jan Steen
Edwin Carels
Joris Blanckaert
Marlie Mul
Inès Beert
Mirella Ruigrok
Ann Saelens
Karen Van Petegem
Willem Breynaert
Juliaan Mathot
Jonas Van Steenbergen
Marlies Cornelis
Ruben Hijfte

aanwezig vanuit kwaliteitszorg
Valérie Smet

digital design and development

voorzitter
Klaus Delanghe

vakgroepraden

Een vakgroepraad staat in voor het verstrekken van onderwijs, het uitvoeren en coördineren van onderzoek, interne/externe maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening en binnen de school of arts ook voor ontwikkelingen beoefening van de kunsten. Deze raad heeft een adviserende functie.

De vakgroep verenigt het onderwijzend personeel, wetenschappelijk personeel en in voorkomend geval administratief en technisch personeel binnen een of meerdere samenhangende vakgebieden in een capaciteitsgroep. Een vakgroep beslaat een kennisgebied of een samenhangend geheel van kennisgebieden dat logisch voortvloeit uit de opleidingen die een faculteit organiseert. Personeelsleden kunnen hogeschoolbreed slechts aan één vakgroep zijn toegewezen, naast een eventuele deeltijdse toewijzing aan een centrale directie of departementale dienst.

Vakgroepraden functioneren naast opleidingscommissies. Waar de opleidingscommissies zich vooral over de inhoud buigen, liggen de verantwoordelijkheden van de vakgroep vooral verantwoordelijkheid bij personeel, infrastructuur, onderzoek en geld.

architectonisch ontwerp

autonome kunsten

design en vormgeving

film, fotografie en drama

muziekproductie, jazz en popmuziek

klassieke muziek

theoretische omkadering van de kunstpraktijk

omkaderende diensten

De omkaderende diensten worden binnen KASK & Conservatorium ook wel decanaat genoemd. De meeste decanaatsmedewerkers hebben hun bureau in de linkervleugel van het gebouw Pauli op campus Bijloke.

secretariaat decaan

algemeen beleid
Joke Vangheluwe

personeel, financiën en infrastructuur

coördinator personeel 
Rilke Broekaert

medewerkers personeel
Els De Meyer
Tamara Goethals
Maia Vandenbossche
Eveline Heinkens
Hanneke Dewyn

coördinator financiën
Dries De Wit

medewerkers financiën
Rolf Verresen
Marieke Rummens
Herlinde Van Langenhove

coördinator infrastructuur
Dries Op de Beeck

medewerker infrastructuur
Sam Van Ingelgem

medewerkers technisch onderhoud
Johan De Cock
Peter Van de Velde
Ruben Buyck
Florian Van de Velde

teamcoach schoonmaak
Victoria De Maertelaere

medewerkers schoonmaak
Nelsie Aerens
Kadir Akdag
Dena Berth
Marleen Bonne
Katrien Boucque
Caroline Boumon
Martine Brusselmans
Marleen Cornel
Wendy De Coster
Cindy De Coster
Cindy Geyssens
Dora Grabinska
Katrien Haesaert
Mohammed Sule
Kimberley Van den Abeele
Cindy Walgrave
Kenneth Van Keer

coördinator onthaal, zaalbeheer en externe verhuur
Laurent Derycke

medewerkers onthaal
Claudine Bussens
Valerie Hutsebaut
Elly Maes
Jeff Goddard

studentenaangelegenheden en onderwijsvernieuwing

onderzoek, kwaliteitszorg en internationalisering

coördinator onderzoek
Katrien Vuylsteke Vanfleteren

medewerker onderzoek
David Depestel

coördinator onderzoekscentrum Futures through Design
Eveline Seghers

coördinator kwaliteitszorg
Valérie Smet

coördinator internationalisering
Frauke Velghe

communicatie en artistieke projecten

bibliotheken

coördinator
Suzy Castermans

medewerkers Kunstenbibliotheek
Marianne Van Hoe
Sylvia Czachorowska

medewerkers muziekbibliotheek
Richard Sutcliffe
Wim T’Hooft

ict

coördinator
Thomas Janssens