nlen

Als creatieve organisatie streven wij naar een stevig verankerde kwaliteitscultuur waarin de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij ons allemaal ligt. Onze kwaliteitszorg past binnen de HOGENT-regie, de onderwijsvisie van onze school of arts en de visie op kwaliteitszorg binnen KASK & Conservatorium. Onze aanpak is pragmatisch en op maat van het hoger kunst- en ontwerponderwijs. We maken gebruik van diverse tools, zoals bevragingen bij studenten en docenten, monitoring van het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid, resonantiecommissies en internationale visitaties door Europees erkende organisaties. Ook de tweejaarlijkse actieplannen van elke opleiding en het balansmoment na een visitatie, zijn essentiële onderdelen van onze werkwijze. Al deze output is raadpleegbaar via het opleidingsportfolio.

Bij KASK & Conservatorium kunnen we niet zonder de waardevolle feedback van onze studenten. Zij kunnen ons waardevolle inzichten geven, omdat zij de opleiding volledig ervaren en weten wat er in de lessen gebeurt. Als doelgroep hebben zij het meeste zicht op de ontwikkelingen over een langere periode. Daarom vormen studentenevaluaties een onmisbaar onderdeel van onze kwaliteitszorg.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan sterke banden met het werkveld. Wij betrekken het werkveld intensief bij onze activiteiten door het aanstellen van docenten met een bloeiende praktijk, het inschakelen van alumni en professionals bij toelatingsproeven en jureringen en door middel van resonantiecommissies. Een resonantiecommissie is een overlegorgaan waarin de opleiding, afstudeerrichting of afstudeeroptie in samenwerking met het werkveld het opleidingsprofiel en onderwijsconcept bespreekt. Hierbij wordt ook gereflecteerd op de toekomstperspectieven van de opleiding op middellange en lange termijn.

Bij KASK & Conservatorium geloven we in voortdurende verbetering en groei, en dit kunnen we alleen bereiken door de betrokkenheid van al deze stakeholders. Samen gaan we voor kwaliteitsvol onderwijs.