nlen
visie

Internationalisering is een proces waarbij men de internationale dimensie (verschillende landen), de interculturele dimensie (diversiteit en diverse culturen) en de globale dimensie (wereldwijd) binnenbrengt in alle geledingen van KASK & Conservatorium. Zoals ook in het beleidsplan internationalisering van HOGENT wordt vermeld, is internationalisering geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit in de beoefening van de kunsten, het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening te bestendigen en te verbeteren. Ons doel is om alle studenten en personeelsleden internationale en interculturele competenties te laten verwerven.

Internationalisering is dus een transversaal proces dat overal in de school een rol te spelen heeft. Deze visie is ook duidelijk binnen de onderwijsvisie van HOGENT en in het strategisch plan van HOGENT. Wij zien in die zin internationalisering dus ook als een cultuur en een mindset. Om dit sterker uit te bouwen, zijn ingrepen in zowat alle processen noodzakelijk. Het komt tot uiting in de strategie, de structuren, het onderwijs, de beoefening van de kunsten, het onderzoek en de dienstverlening, het personeelsbeleid en de partnerschappen van de school of arts.

Hoe evident ook aanwezig binnen het hoger kunstonderwijs, toch moet de internationale dimensie ook in het hoger kunstonderwijs steeds opnieuw haar juiste vorm krijgen en de nodige aandacht en structuur. Onze visie op internationalisering laat zich samenvatten in vijf prioritaire punten, die richting geven aan verdere keuzes en acties.

Lees de volledige visietekstPDF
Internationaliseringsbeleid HOGENT
PDF

Sofie Roterman aan het werk in Textiel Lab Tilburg, foto: Patty van den Elshout
Resultaten van een workshop met Wayang Kardus, foto: Giada Cichetti

onze visie in vijf prioritaire punten

waarden en mensbeeld

KASK & Conservatorium wil haar studenten een open venster bieden op de wereld. Onze leeromgeving neemt een mondiaal burgerschap als uitgangspunt. In het licht daarvan schragen een aantal belangrijke waarden ons onderwijsproject: artistieke openheid en culturele diversiteit, economische rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid, politiek en levensbeschouwelijk pluralisme, nieuwsgierigheid en zelfrelativering. In internationale samenwerkingen die worden opgezet gelden de partners als gelijkwaardig en leren ze van elkaar.

internationalisation@home

KASK & Conservatorium wil een internationale dimensie integreren in de curricula van alle opleidingen, in het leven op de campussen, in de artistieke projecten, onderzoekspraktijken, etc. die het open karakter van de kunst- en ontwerppraktijk weerspiegelt. Daarvoor zijn er vier belangrijke hefbomen, waarop bewust en actief wordt ingezet: Engelstalige studieprogramma’s; artistieke projectwerking, onderzoeksprojecten en dienstverlening; internationale accenten in het personeelsbeleid en tweetalige communicatie.

verankerd in het studieprogramma

Voor elke student een buitenlandse ervaring verankerd in het studieprogramma. Op termijn streeft KASK & Conservatorium ernaar dat elke student minstens één buitenlandse ervaring opdoet tijdens de studieperiode.

structurele samenwerking met andere scholen

KASK & Conservatorium wil een ondersteund partnerbeleid uitbouwen om o.a. kwaliteitsvolle studenten- en personeelsmobiliteit te kunnen realiseren en goede praktijken te kunnen uitwisselen. Het verder uitdiepen en onderhouden van een netwerk met (strategische) partnerinstellingen biedt opportuniteiten voor samenwerking op vlak van onderwijs, onderzoek, beoefening van de kunsten en maatschappelijke dienstverlening maar ook de professionalisering van onze docenten.

interculturaliteit

KASK & Conservatorium vindt het belangrijk om ook culturele achtergronden die niet-Europees zijn een plaats geven, gezien dominante culturen (mannelijk, middenklasse, wit, Europees) nog steeds te sterk de canon bepalen, en bijgevolg ook wat doorgegeven wordt in het onderwijs. Interculturele kruisbestuiving is een inspiratiebron voor innovatieve en kwalitatieve oplossingen in het artistieke veld, en kan leiden tot de verruiming van perspectieven in onderwijs, beoefening van de kunsten, onderzoek en dienstverlening. Ons internationaliseringbeleid stimuleert het diversiteitsbeleid en zorgt voor meer diversiteit en meer interculturele sensitiviteit.

partners

KASK & Conservatorium heeft een bilateraal akkoord met partnerinstellingen in 31 landen (binnen en buiten EU). Wij willen graag duurzame en constructieve partnerschappen opbouwen met onze partners. KASK & Conservatorium biedt veel mogelijkheden voor een samenwerking zoals studie of stages, artistieke projecten, dienstverlening en onderzoek. 

We zijn daarom steeds op zoek naar partners en projectvoorstellen waaraan we kunnen deelnemen, indien dit ons onderwijs, onderzoek of artistieke activiteiten kan versterken.

Neem contact op met onze beleidscoördinator internationalisering voor meer info.

netwerken

Dankzij haar diverse expertise en onderzoek heeft KASK & Conservatorium ervaring in verschillende Europese projecten (Interreg, Erasmus+, Creative Europe,...). Ons onderzoek, seminaries, opleidingen en artistieke activiteiten spelen in op de specifieke behoeften van professionals en helpen hen te innoveren. KASK & Conservatorium is bovendien een actief lid van verschillende internationale netwerken in verschillende vakgebieden.

Via ons Erasmus University Charter kunnen wij deelnemen aan het Erasmus+ programma. Concreet betekent dit dat wij studenten en/of personeel kunnen uitwisselen (kernactie 1) en projecten kunnen opstarten met partnerorganisaties (kernactie 2). Sinds 2021 is KASK & Conservatorium ook actief organisator van en deelnemer aan Blended Intensive Programmes (BIPs). Onze opleidingen die aan één of meerdere BIPs deelnemen zijn o.a. interieurvormgeving, fotografie, jazz & pop, klassieke muziek en animatiefilm.

Heb je interesse om samen te werken binnen een internationaal project? Neem dan contact op met onze beleidscoördinator internationalisering.

internationale projecten

InMICS

Dit project is tot stand gekomen met steun van Erasmus+ en Creative Europe.

De Internationale Master in Composition for Screen (InMICS) is een opleiding gericht op internationale studenten die als componist voor audiovisuele media willen gaan werken. InMICS werd opgericht door acht Europese en Canadese partners, vier gerenommeerde Conservatoria enerzijds en vier gevestigde organisaties uit het professionele veld anderzijds: KASK & Conservatorium, CNSMD de Lyon, Conservatorio di Musica G.B. Martini Bologna, Faculté de Musique Université de Montréal, Festival International du Film d’Aubagne, Fondazione Cineteca di Bologna, FilmFest Gent, Permission Inc. Montréal.

Deze twee jaar durende opleiding biedt gevorderde studenten de kans om zich verder te verdiepen in hun werkgebied, om hun talent en persoonlijkheid verder te ontwikkelen in een professionele internationale omgeving en om hun ervaringen en bevindingen uit te wisselen met hun medestudenten. InMICS leidt componisten op tot zeer gespecialiseerde, individuele, creatieve, kritische en innoverende professionals die de cultuurindustrieën van morgen zullen vormgeven.

bekijk de opleiding

inmics.orgWWW

Innocastle

Innocastle is een Interreg Europe-project dat het belang van samenwerking bij duurzame renovatie en toekomstbestendigheid van erfgoedsites wil benadrukken. Het wil beleidsmakers wijzen op de noodzaak van effectieve financiering om erfgoedsites in staat te stellen zelfvoorzienend te worden en benadrukt hierbij ook onze gedeelde Europese identiteit. Het project wil een nieuw erfgoedbeleid ontwikkelen in vier partnerregio's: Gelderland, Extremadura, Vlaanderen en Roemenië.

Het partnerschap van Innocastle bestaat uit vier Europese regio's die elk één beleidsinstrument aanpakken: Het Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië, de Provincie Gelderland in Nederland, Hogeschool Gent (HOGENT) in België en de Provinciale Overheid van Badajoz in Spanje. National Trust uit het Verenigd Koninkrijk zal gedurende het hele proces optreden als kennispartner en alle partners ondersteunen bij het remodelleren van hun beleid.

Innocastle | Interreg EuropeWWW

studenten- en personeelsmobiliteit

Jaarlijks starten er heel wat buitenlandse studenten in een van onze bachelor- en masteropleidingen, maar ook binnen het studieprogramma van de school krijgen onze studenten uitgebreid de mogelijkheid om te proeven van wat er internationaal leeft en beweegt. Opleidingen bezoeken regelmatig tentoonstellingen, festivals en beurzen in binnen- en buitenland of ze nemen er zelf aan deel.

Bovendien ontvangen we jaarlijks een keur aan internationale experts uit uiteenlopende disciplines die als gastdocent of als spreker een bijdrage leveren aan ons onderwijs. Daarnaast hebben personeelsleden zelf ook de mogelijkheid om hun expertise bij te schaven of good practices te delen met internationale collega’s. Dit kan in het kader van Erasmus+ (lesgeven of navorming volgen aan een hoger onderwijsinstelling in Europa) of Global Minds (uitwisseling in één van de VLIR-UOS partnerlanden buiten Europa).

Neem contact op met de beleidscoördinator internationalisering indien je als buitenlandse docent een uitwisseling wil realiseren met KASK & Conservatorium.

contact
erasmus code
B GENT25
coördinator internationalisering
studentenmobiliteit