nlen
Tatjana Gerhard, docent
tatjana.gerhard@hogent.be

"Tatjana Gerhard is een kunstenaar voor wie schilderen een middel is om een vorm van figuratie weer te geven die schommelt tussen een naïeve vertelling en een existentiële eenzaamheid. De menselijke figuur is vermomd en lijkt een personage in vaak ondefinieerbare ruimtes. Achter de zachte penseelstreken gaat een ongemakkelijke visie op de menselijke soort schuil. Tatjana Gerhard neemt met haar werk een schilderkunstige positie in die herinnert aan kunstenaars als o.a. James Ensor, Emile Nolde of George Condo. Haar werk is eigenzinnig, oprecht en bevestigt de noodzaak om verder na te denken over de menselijke figuur in de schilderkunst." - Philippe van Cauteren