nlen
naar het buitenland

Studeren aan KASK & Conservatorium is studeren in een internationale context. Jaarlijks starten er heel wat buitenlandse studenten in een van onze bachelor- en masteropleidingen. Hun specifieke culturele en artistieke achtergrond beïnvloedt het artistiek werk van onze studenten en vice versa.

Ook binnen het studieprogramma van de school krijgen onze studenten uitgebreid de mogelijkheid om te proeven van wat er internationaal leeft en beweegt op het vlak van design, architectuur, beeldende kunst, audiovisuele of podiumkunsten. De verschillende opleidingen bezoeken regelmatig tentoonstellingen, festivals en beurzen in binnen- en buitenland of ze nemen er zelf aan deel. We ontvangen jaarlijks een keur aan internationale experts uit uiteenlopende disciplines die als gastdocent of als spreker een bijdrage leveren aan ons onderwijs.

studie of stage

Uiteraard kan een student er ook voor kiezen om zelf een deel van zijn of haar opleiding in het buitenland te volgen. Dankzij onze samenwerkingsakkoorden met meer dan 120 kunstscholen in Europa en daarbuiten kunnen onze studenten tijdelijk bij onze partners studeren zonder daarvoor extra inschrijvingsgeld te betalen. Niet zelden volgen studenten bovendien een stage in het buitenland. Onze opleidingen hebben dankzij een jarenlange ervaring een databank aan contacten met buitenlandse organisaties opgebouwd, die jaarlijks nog wordt bijgewerkt en aangevuld.

samenwerking

In onze eigen concertzaal, tentoonstellingsruimtes en cinema houden we voeling met wat buiten de muren leeft en serveren we artistiek werk van internationaal gerenommeerde artiesten uit alle disciplines. Zo ontvangt het Conservatorium buitenlandse muzikanten op het podium van de MIRY Concertzaal. KIOSK is onze ruimte voor actuele kunst die de vinger aan de pols houdt in het veld van de beeldende kunst. Het hele jaar door zijn er solo- of duo-tentoonstellingen te zien van jonge kunstenaars met internationaal potentieel die nog weinig bekendheid genieten bij het grote publiek. KASKcinema pakt dan weer uit met een film- en animatiefilmprogramma dat de blik op de wereld richt en waaraan vaak ook een lezing of masterclass gekoppeld is.

We vinden het uitermate belangrijk om onze studenten een brede kijk op de wereld en de kunsten te bieden en gaan dan ook doorlopend artistieke projecten aan met internationale partners. Ook onze onderzoekers dragen dankzij hun gespecialiseerde kennis en netwerk bij tot de verruiming van het blikveld van studenten, docenten en de school in het algemeen.

inkomende studenten

Op hogent.be/studiefiches vind je een overzicht van alle vakken per opleiding.

Deze lijst is zeer uitgebreid en afhankelijk van het studieprogramma. De beschikbare cursussen en opties worden per geval met de geselecteerde studenten besproken. We hebben uitwisselingsstudenten die enkele vakken volgen in onze bachelor- of masteropleidingen of reguliere studenten die zich alleen inschrijven voor een volledig jaarprogramma (Engelse Masters). Onze postgraduates zijn niet beschikbaar voor uitwisselingsstudenten.

opleidingen voor uitwisselingsstudenten

academische bachelor
Studenten kunnen alle praktijkvakken volgen (ateliers / workshops / minors) en er is ook een extra HOGENT-breed aanbod beschikbaar voor theorievakken, wat betekent dat deze vakken ook aan andere faculteiten gevolgd kunnen worden (bijv. Survival Dutch, U!Reka debatten).

schakelprogramma

 • Artists Texts (SEM 1, 3 ECTS)
 • Reflection- and discussion platform (J , 3 ECTS)
 • Introduction to artistic research (SEM2, 3 ECTS)

algemene theorievakken aan HOGENT
Hiervoor is taalniveau B2 Engels vereist.

Bekijk de studiefiches WWW

interieurvormgeving

 • Interior Design: Design and Detail (9 ECTS)
 • Urban and Rural Context (3 ECTS)
 • Presentation Techniques 1.1 and 1.2 (4 ECTS)
 • Sketching Research 1 and 2  (3 ECTS)
 • Focus BA2 (to choose for 14 ECTS)
  • Interior Finishing & Advice
  • Concept & Spaciality
  • Furniture & Design
  • Temporary Installations
 • Project Internationalisation (3 ECTS)
 • Presentation Techniques 2.1 and 2.2 (3 ECTS)
 • Project Technology (5 ECTS)

landschaps- en tuinarchitectuur

 • Design II (15 ECTS)
 • Design Methods (3 ECTS)
 • Urban and Rural Context (3 ECTS)
 • Presentation techniques 2.1 and 2.2 (3 ECTS)
 • Sketching research (3 ECTS)
 • Digital visualisation (3 ECTS

procedure voor uitwisselingsstudenten

Je kan je als uitwisselingsstudent bij KASK & Conservatorium aanmelden als je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft met onze school en als je genomineerd werd voor een uitwisseling bij KASK & Conservatorium door je thuisinstelling. De dienst internationalisering van je thuisinstelling is hiervan op de hoogte en kan je daarbij begeleiden.

Een bilateraal akkoord en nominering betekenen niet automatisch dat je door KASK & Conservatorium aanvaard wordt. Selectie gebeurt op basis van portfolio, motivatie, profiel, niveau en beschikbare plaatsen.

Dien je aanvraag in WWW

Deadlines

 • 01.05, uitwisseling in het 1e semester of voor een volledig academiejaar
 • 30.10, uitwisseling in het 2e semester

Aanvraag indienen

Kandideer online en laad volgende documenten op (opgelet: registraties openen steeds begin maart van elk jaar):
 • de puntenlijst van je laatst voltooide jaar
 • kopie van je identiteitskaart
 • pasfoto (niet een foto van je paspoort)
 • CV
 • een motivatiebrief met daarin de afstudeerrichting en het jaar dat je wil volgen aan KASK & Conservatorium, zie hogent.be/studiefiches
 • je portfolio / muziekopname
  muziek: een video van een muziekopname (link naar youtube, wetransfer, google drive,…)
  beeldende, audiovisuele kunsten en drama: je portfolio (link naar een website, pdf, wetransfer, google drive, etc.)
 • nominering door je school via e-mail: els.moens@hogent.be

Wij kunnen alleen volledige online registraties behandelen.

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten en muziek hebben naast een Nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Je volgt de reguliere procedure om je in te schrijven voor een masteropleiding.

uitgaande studenten

STUDIE

In het buitenland studeren betekent dat je gedurende minimum 3 maanden en maximum 12 maanden studeert in een partnerinstelling waarmee we een bilaterale overeenkomst hebben. Dit kan een Europese of niet-Europese instelling zijn. Je blijft ingeschreven in onze school en betaalt dan geen extra inschrijvingsgeld in de partnerinstelling. Eens je terug bent, integreert de studentenadministratie de studiepunten en de resultaten die je behaald hebt in het buitenland.

STAGE

Elke student uit de professionele bacheloropleidingen zal op stage gaan. Binnen de academische opleidingen doe je als masterstudent ervaring op binnen het opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’. Uiteraard kan je zo’n ervaring over de grenzen gaan zoeken. Je stagecoördinator zal je in dat geval op weg helpen om een keuze te maken die past binnen je persoonlijk parcours.

bestemmingen

KASK & Conservatorium heeft meer dan 120 partnerinstellingen in Europa en daarbuiten. Als student vind je meer informatie over de specifieke mogelijkheden per opleiding op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

procedure

Elke student die voor studie, stage of in het kader van zijn of haar artistiek werk een mobiliteit naar het buitenland onderneemt dient voor vertrek online te registreren in mobility online. Door te registreren vraag je tegelijk ook een beurs aan. Voor de meeste mobiliteiten en beurzen geldt een deadline.

 1. Bespreek je plannen
  met je hoofddocent, stagecoördinator of ankerpersoon internationalisering van jouw opleiding. Bekijk of het een goed idee is om te vertrekken, welke partnerinstelling of welke stageplaats het interessantst is voor jou en welke periode het meest geschikt is. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder algemene cursussen / studentenaangelegenheden / documenten / internationaal.
 2. Registreer je online.
  Deadline: 25.03

  Registreren voor een buitenlandse mobiliteit in academiejaar 2024-25 is mogelijk vanaf begin februari 2024. Online registreren moet gebeuren via HOGENT.
  Let op: deze online registratie staat volledig los van je kandidatuur bij een partnerschool (studie) of een stageplaats (stage). Voor beurzen (Erasmus en andere) geldt een belangrijke deadline. Je registratie moet namelijk gebeuren voor 25 maart van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin je je buitenlandse studie of stage plant. Enkel dan maak je kans op een beurs en word je opgenomen in de selectieprocedure. Na deze deadline kan je wel nog naar het buitenland gaan, maar geen beurs ontvangen.
 3. Contacteer studentenaangelegenheden of je stageplaats
  Studie
  : neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden om je aanvraag verder op te volgen. Bereid ook je portfolio of opname voor. Onderzoek de mogelijkheden en voorwaarden van een uitwisseling met de partnerinstellingen die je interesseren. Elke partner heeft eigen deadlines om een aanvraag in te dienen. Bekijk op hun website zeker de procedures. Heel wat scholen werken ook met een academische kalender die verschilt van de onze. Bekijk hun kalender en onderzoek of die compatibel is met je eigen tijdsschema en dat van je jaarprogramma.
  Stage: leg contact met buitenlandse stageplaatsen in overleg met je stagecoördinator / coördinator Kunst in het Werkveld.
 4. Studenten die effectief vertrekken ontvangen voor vertrek de nodige info over de verdere administratieve opvolging van de mobiliteit, verzekeringen, enz.

beurzen en oproepen

Erasmus+beurs

 • Voor studie en/of stage in Europa (min. 2/3 maand tot max. 12 maanden)
 • Beursbedrag: varieert rond de 300 EUR per maand, afhankelijk van de bestemming
 • Deadline aanvraag: 
  • 25.03 het jaar voorafgaand aan de uitwisseling

Erasmus Belgica

 • Voor studie of stage in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap (mits een bilateraal akkoord)
 • Beursbedrag: 100 EUR per maand als je er ook effectief verblijft
 • Deadline aanvraag: 
  • 25.03 het jaar voorafgaand aan de uitwisseling

Generieke beurs

 • Voor studie of stage in landen buiten het Erasmus+ programma
 • Beursbedrag: schommelt tussen de 500 en de 3000 EUR, afhankelijk van de bestemming
 • Deadline aanvraag:
  • 25.03 het jaar voorafgaand aan de uitwisseling

ASEM-DUO beurzen

 • Voor studie van min. 1 semester naar China, India, Vietnam en Zuid-Korea
 • Beurzen worden enkel voor duo-uitwisselingen ter beschikking gesteld waarbij zowel Vlaamse als Aziatische studenten aan de uitwisseling deelnemen.
 • Deadline aanvraag: 
  • Oproep in de lente voor 1e semester 
  • Oproep in de herfst voor 2e semester

ASEM-DUOWWW

ASEM-WPP beurzen

 • Voor stage van min. 1 maand in Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam
 • Beursbedrag: 700 EUR per maand
 • Meer info op ASEM-WPP
 • Deadline aanvraag:
  • Oproep in de lente voor 1e semester
  • Oproep in de herfst voor 2e semester

ASEM-WPPWWW

Priority Country Program beurs

 • Voor studie of stage van min. 1 maand in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, VS of Zuid-Afrika.
 • Beursbedrag: 700 EUR per maand
 • Deadline aanvraag: 
  • 12.03.24

VLUHRWWW

na je studies

Wil je graag na je studies verder studeren in het buitenland? Dit betekent ongetwijfeld een meerwaarde op persoonlijk en professioneel vlak, maar vergt een grondige voorbereiding. Over het algemeen begin je best een jaar op voorhand met de planning van je verdere studie.

stage na afstuderen

Studenten kunnen zodra ze zijn afgestudeerd tot 12 maanden na de afstudeerdatum een stage opnemen in het buitenland, op voorwaarde dat de student zich heeft geregistreerd bij het Reconfirm Stageplatform voor hij of zij officieel is afgestudeerd deze beurs heeft aangevraagd.