nlen

06.06.24, 19:00, Farah Focquaert, Danny Devos

Een diepgaand gespreksinterview tussen Prof. Dr. Farah Focquaert en Danny Devos, waarin de parallellen tussen kunstenaars en seriemoordenaars worden onderzocht, naast de filosofie van vrije wil en straf. Dit unieke gesprek zal plaatsvinden binnen de tentoonstelling Fantastic Voyage through the Body of an Artist, waarbij directe parallellen worden getrokken met de tentoongestelde werken.

Prof. dr. Farah Focquaert is verbonden aan de Ghent Research in Ethics, Law and Philosophy(GRELP) onderzoeksgroep aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent. Haar expertise omvat de filosofie van vrije wil en bestraffing, de ethiek van herstelrecht en de filosofie van de psychiatrie. Ze heeft onderzoek gedaan naar de ethiek van morele verbetering en naar diverse gerelateerde vakgebieden die belangrijk zijn voor het begrijpen van moraliteit en moreel gedrag. Momenteel richt Farah Focquaert zich onder meer op kwalitatief onderzoek naar de opvattingen en noden van slachtoffers en daders binnen het kader van herstelrecht, en doet ze gezamenlijk onderzoek op het gebied van ethiek in de volksgezondheid. Ze werkt samen met internationale biopsychosociale criminologen zoals Prof. Dr. Andrea Glenn, Prof. Dr. Olivia Choy, Prof. Dr. Cristina Scarpazza, Prof. Dr. Colleen Berryessa en Prof. Dr. Adrian Raine die onderzoek doen naar het ontstaan en voorkomen van gewelddadig, agressief en antisociaal gedrag bij jongeren en volwassenen. In haar werk richt Farah Focquaert zich op filosofische en ethische vragen met betrekking tot hun vakgebied.

Farah Focquaert is ook mede-voorzitter van het Justice without Retribution Network (Universiteit van Aberdeen, Cornell University en Universiteit Gent) en voormalig vicevoorzitter van de ethische commissie van de Belgische Forensische Psychiatrische Centra Gent/Antwerpen. Ze heeft zes langdurige onderzoeksverblijven gehad aan prestigieuze academische universiteiten en instellingen, zoals The Center for Neuroscience and Society en The Jerry Lee Center for Criminology aan de Universiteit van Pennsylvania, The Department of Bioethics van de National Institutes of Health, The Center for Cognitive Neuroscience aan Dartmouth College en The Sage Center for the Study of Mindaan de University of California Santa Barbara. Haar belangrijkste gepubliceerde werk is The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment, mede samengesteld door Prof. dr. Bruce Waller en Prof. dr. Elizabeth Shaw (2020). In België verscheen ze onlangs op de populaire podcast 'Zwijgen is Geen Optie', waar ze werd geïnterviewd over haar wetenschappelijk onderzoek.

gratis

georganiseerd door KIOSK's kunstenaar als publieksmedewerker, Merzedes Sturm-Lie
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent