nlen

Cornelis Stal is docent aan HOGENT (departement Omgeving), gastprofessor aan de Universiteit Gent (Vakgroep Geografie) en lid van HERITAGE. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van de combinatie, verwerking en kwaliteitsanalyse van airborne en terrestrische laserscanning en fotogrammetrie voor 3D-modellering. Zijn speciale interesse gaat uit naar het (automatisch) genereren van geometrische, radiometrische en semantisch rijke 3D-modellen, afgeleid van onregelmatige puntensets en andere ruimtelijke datasets. Dit betekent dat zowel laserscanning en fotogrammetrie als geo-ICT (GI-systemen, GI-programmering, GI-beheer, ...) belangrijke pijlers van zijn onderzoek zijn, ondersteund door een gedegen kennis van zowel webontwikkelingstalen als Python. Andere onderzoeksmogelijkheden hebben hem in staat gesteld om extra expertise toe te voegen over geomatica-toepassingen voor bathymetrische modellering. Als medewerker van het Departement Geografie (Universiteit Gent) heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het maritieme SBO-project SEARCH (Archeologisch Erfgoed aan de Noordzee) en CREST (Klimaatbestendige Kust). 

Naast de analyse van GNSS-gegevens van getijdenboeien werkte hij aan de ontwikkeling van verwerkingsalgoritmen voor tunnelmetingen met behulp van laserscanning. Momenteel richt hij zich vooral op de digitale 3D-documentatie van cultureel erfgoed. Gezien zijn expertise in erfgoedmodellering is hij lid van de Heritage Management Organization, waar hij actief deelneemt aan verschillende onderzoeksprojecten en zomercursussen. Hij geeft ook ondersteuning aan verschillende bachelorpapers, masterthesissen en doctoraal onderzoek. Onderwerpen zoals absolute plaatsbepaling, satelliet remote sensing beeldinterpretatie, geïntegreerde 3D modellering en GIS, mobiele acquisitieplatformen, ... zijn belangrijke aspecten in de betrokken onderzoeksonderwerpen. Bovendien hebben recente ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke AI-toepassingen, UAV-technologie en webgebaseerde gegevensuitwisseling een speciale onderzoeksfocus gekregen.