nlen
Hanne De Vos, docent
hanne.devos@hogent.be

Hanne De Vos (Gent, 1986) is architect en werkt bij B-architecten sinds 2014. Ze werkte eerder bij architect Eddy François, waar ze ervaring op deed in een reeks architectuuropdrachten en in het organiseren van ‘classroom’ lezingen waar jonge en ervaren ontwerpers met elkaar in debat gingen. Na haar studies architectuur, volgde Hanne een master Cultuurmanagement aan de UA. Haar scriptie maakte ze rond de werking van l'Escaut architecten (oprichter Olivier Bastin) in Brussel.

Bij B-architecten specialiseerde Hanne zich de voorbije jaren als architect in complexe renovatie- en participatieprojecten van verschillende schalen en programma’s. 

Als verantwoordelijke van ‘B-geester’ ontfermt ze zich binnen B-architecten over de missie van deze kerngroep: Medewerkers inspireren en/of hen elkaar laten inspireren. Dit door B-missie en B-visie te bewaken en uit te dragen in de hele organisatie, binnen de vier divisies (B-architecten, B-bis, B-city en B-juxta), in de teams en op individueel niveau. Zo organiseert zij onder meer de maandelijkse lezingenreeks ‘B-café’, waar interne en externe sprekers elkaar afwisselen. Verder stuurt ze als teamleider een cel van een 10-tal architecten aan, terwijl ze eigen projecten opvolgt als projectleider.