nlen
Hans Theys
hans.theys@hogent.be

Hans Theys (°1963) is een Belgisch schrijver, kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker. Hij is master in de Wijsbegeerte (1987, Vrije Universiteit Brussel) en Doctor in de Kunsten (2012, Universiteit Antwerpen).

Hij organiseerde 68 tentoonstellingen in België, Nederland, Frankrijk, Italië en New York en publiceerde 80 boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars. Daarnaast publiceerde hij honderden essays, interviews en recensies in catalogi en tijdschriften in binnen- en buitenland.

Recent verschenen van hem monografieën over Walter Swennen (2016 en 2021), Max Pinckers (2021) en Robbin Heyker (2022), een bundeling van veertig interviews met kunstenaars (Knockando, 2019, 464 p.), een bundeling van 31 gesprekken met oudere mensen uit de culturele wereld (Wonderland, 2022, 416 p.) en een door Laurence Petrone samengestelde bloemlezing uit zijn volledige werk (Weerloos, 2023, 304 p.).

In juni 2023 verscheen een monumentale monografie over de beeldhouwer Joost Pauwaert (168 p.) en in maart 2024 het baanbrekende werk State of Emergency (Max Pinckers et al., 448 p.), waarvan de vormgeving en de redactie tot stand kwamen in een samenwerking met Hans Theys.

Hij is de auteur van twee romans: De Genade (2021) en Blauwe tomaten (2023).