nlen
Saskia Westerduin, docent
saskia.westerduin@hogent.be

Saskia Westerduin studeerde vrije grafiek aan KASK Gent en behaalde er later ook een master in Graphic Design. Ze gaf er les in de Grafische Vormgeving, en Interieurvormgeving, zette er de vzw Design in Gent op, startte van daaruit Ministry of Makers op (een platform dat creatief en innovatief ondernemen in Gent en Oost-Vlaanderen uitdraagt en faciliteert), zette de lijnen uit voor een nieuw curriculum voor de opleiding muziek aan KASK & Conservatorium en gaf er het masterseminarie 'De meerwaarde van geïntegreerde Communicatie: de Taal van het Beeld en het Beeld van het Woord'.

Vandaag geeft ze het vak Initiatie Werkveld Vormgeving & Design waar ze studenten laat kennismaken met de noden en opportuniteiten van en in het werkveld én hen leert hun skills als designer in te zetten in innovatieve denk- en co-creatieprocessen. Ze coacht - vanuit haar expertise in het Systeem- en Ontwerpdenken - studenten bij het schrijven van hun scripties en begeleidt onderzoeksprojecten. 

Saskia heeft haar eigen Innovation Agency 'Apollo18' waarmee ze bedrijven, organisaties, steden en gemeentes faciliteert in het opzetten van duurzame en oplossingsgerichte participatieve projecten en processen. Ze is freelance verbonden aan Cultuurloket waarvoor ze kunstwerkers en organisaties begeleidt in het realiseren van een waardegedreven business- en financieringsplan.

In 2023 richtte ze - samen met Tania Berkovitch en Wim Opbrouck - de vzw 'IOBZ' op (het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën) waarin ze met een geheel eigenzinnig narratief kunst, Wetenschap & Economie met elkaar verbinden en het verhaal van de Off-Shore wereld On-Shore brengen.