nlen
Seppe Decubber, docent
seppe.decubber@hogent.be

Seppe is een lezer, schrijver en speler. Hij studeerde als master Drama af aan KASK & Conservatorium. Aan de Artevelde Hogeschool schoolde hij zich bij in de psychoanalyse. Van 2016 tot 2023 doceerde hij aan Sint-Lucas in Gent, Brussel en Genk over de relatie tussen taal en lichaam. Verder begeleidde hij er scripties. Vanaf 2023 geeft hij lessen over spreken aan de opleiding drama van KASK & Conservatorium. En verzorgt hij theaterateliers bij Larf!