nlen
studiegeld

Het inschrijvings- of studiegeld is de som van een vaste administratieve kost plus een bedrag per studiepunt dat de student opneemt in het curriculum. Bijgevolg zal een student die zich niet inschrijft voor een voltijds curriculum (60 studiepunten) minder studiegeld betalen. Dit studiegeld is verschuldigd aan HOGENT. Voor de master-na-masteropleiding (hedendaagse muziek) en de bachelor-na-bacheloropleiding (landschapsontwikkeling), de postgraduaten Curatorial Studies en Musical Performance Practice ligt het studiegeld hoger.

Met vragen over je betaling contacteer je studiegeld@hogent.be.

Deze tarieven zijn van toepassing op studenten van landen in de EER (Europese Economische Ruimte) en geldig voor academiejaar 2024-2025.

niet-beursstudenten

 • vast gedeelte: €288
 • variabel gedeelte per studiepunt: €13,80
 • modeltraject 60 studiepunten: €1116

beursstudenten

 • vast gedeelte: €131,50
 • variabel gedeelte per studiepunt: €0
 • modeltraject 60 studiepunten: €131,50

bijna-beursstudenten

 • vast gedeelte: €288
 • variabel gedeelte per studiepunt: €4,90
 • modeltraject 60 studiepunten: €131,50

voortgezette opleidingen
De finale bedragen worden pas vastgelegd in de maand mei. Het uiteindelijke bedrag kan nog variëren.

 • bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling: €2232
 • master-na-master hedendaagse muziek: €2550
 • postgraduaat curatorial studies: €3009
 • postgraduaat musical performance practice: €4386

inschrijvingsgeld voor niet-EER studenten

Voor de academisch gerichte opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek moeten sommige studenten buiten de Europese Economische Ruimte een toeslag te betalen. Dit op basis van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs van Vlaanderen. Deze tarieven zijn geldig voor academiejaar 2024-2025.
 • vast gedeelte: €864
 • variabel gedeelte per studiepunt: €41,40
 • modeltraject 60 studiepunten: €3348
bijzondere studiekosten

Naast het standaard studiegeld betaal je als student aan KASK & Conservatorium ook de bijzondere studiekosten, ook wel ateliergeld of studiogeld genoemd. Deze kosten zijn verbonden met specifieke gebruiks- en verbruikskosten voor studenten. Enkele voorbeelden:

 • fotokopieën, waaronder extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens enz.
 • basis gebruiks- en verbruiksmiddelen in ateliers
 • afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten (gips, metaal, hout, producten analoge fotografie, …)
 • gezamenlijke studie-uitstappen
 • aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers en in de diverse uitleendiensten
 • gezamenlijke kosten bij projecten en tijdens de projectweek.

De berekening verloopt individueel op basis van de opleiding/traject, het aantal opgenomen studiepunten en de verhouding van praktijk gebonden studiepunten tot het totaal. Bovendien verschilt de berekeningswijze tussen de bachelor- en de master-opleidingen. De schema’s zijn opgenomen in het onderwijs- en examenreglement.

aanrekening

Kort na (her)inschrijving krijg je een voorlopige aanrekening in je HOGENT-mailbox. Gelieve deze te betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.

De afzender van de mail is hogent.facturatie@hogent.be en het rekeningnummer is altijd een van de volgende:
BE97 3900 9630 1049
BE83 3900 3956 2315
BE22 3900 3950 7347
BE93 3900 3940 2667

terugbetaling na uitschrijving

Bij uitschrijving kan een deel van het reeds betaalde atelier- of studiogeld terugbetaald worden, afhankelijk van het tijdstip van uitschrijving.

studietoelage en beurzen

Je studietoelage zelf aanvragen en je profiel instellen kan op www.studietoelagen.be.
Je kan terecht bij de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) van HOGENT als je hierover vragen hebt.

Je kan een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse Overheid als je inkomen onder de maximumgrens zit. Deze grens varieert naargelang het aantal punten (personen ten laste) in de leefeenheid. Als het referentie-inkomen maximaal € 3768 (bedrag 2023-2024) boven het toegestane barema ligt, dan word je als bijna-beursstudent erkend. Dit statuut geeft geen recht op een studietoelage, maar wel op een vermindering van het studiegeld. Je betaalt dus een tussentarief.

beurzen voor niet-EER studenten

KASK & Conservatorium voorziet een eigen beurzensysteem voor niet-EER-studenten binnen de opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek. Jaarlijks worden er beurzen toegekend ten bedrage van het verhoogd inschrijvings­geld voor niet-EER-studenten (zie bovenstaande bedragen). Beurzen kunnen toegekend worden aan studenten binnen een schakelprogramma, voorbereidings­­programma en masterprogramma.

raming studiekosten

Om een idee te hebben van de persoonlijke kosten buiten het inschrijvings- en atelier- en studiogeld raadpleeg je best de studiefiches. Per opleidings­onderdeel vind je onder de rubriek studiekosten een raming van de kosten voor het vak. Als je alle bedragen van de vakken van een bepaald studiejaar samentelt, krijg je een idee van de kosten.

Voor vragen in verband met financiële hulp neem je best contact op met de dienst studentenvoorzieningen (STUVO).