nlen
data
 • 29.04.24, deadline indienen portfolio sessie mei
 • 10.05 — 11.05.24, proeven sessie mei
 • 26.06.24, deadline indienen portfolio sessie juli
 • 02.07 — 04.07.24, proeven sessie juli
 • 21.08.24, deadline indienen portfolio sessie augustus
 • 28.08 — 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Gedetailleerde planning en verloop ontvang je op de eerste dag van de sessie.

voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schriftelijke motivatie en portfolio). Alle teksten van het dossier moeten digitaal uitgevoerd zijn. Dit voorbereidend dossier wordt op voorhand op een digitaal platform gezet.

Indien er filmfragmenten of audiofragmenten in de portfolio zitten, dienen deze eerst op een online streamingplatform zoals youtube of vimeo worden gezet en enkel de link worden doorgegeven.

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

persoonlijke gegevens

 • Recente pasfoto
 • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad).

portfolio

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van persoonlijk werk: autonoom artistiek werk (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties, website, gip, …).
Breng zeker fysiek en plastisch werk mee naar de proef zoals schetsboeken,…

De link naar jouw portfolio geef je door via ons online formulier.

de proef

Op de dag van de proef heb je nodig:

 • voorbereidend dossier
 • schrijfgerief
 • tekenpapier, schetspapier,
 • (gekleurd papier mag ook)
 • tekenmateriaal zoals potloden, penselen, lat, …
 • kleurmiddelen: aquarel- of plakkaatverf of materiaal naar eigen keuze: vb vetkrijtjes
 • een spiegel of smartphone voor de tekenproef.

schriftelijke test

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht.

Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en zijn studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

specifiek gedeelte

 1. Waarnemingstekenen
  De kandidaten krijgen de keuze uit drie manieren om de proef af te leggen. Dit mag via snelschetsen (max. tijdsduur 5 minuten per pose) of één uitgewerkte tekening. De totale duurtijd van de proef is 60 minuten.
  De schetsen worden op papier uitgevoerd.
 2. Filmbespreking
  Een korte artistieke (5 à 10 minuten) animatiefilm wordt tweemaal vertoond. Na de eerste vertoning worden een viertal vragen gesteld en waar nodig toelichting verschaft (over inhoud, appreciatie, vormelijke kwaliteiten).
  De kandidaten krijgen vervolgens 10 minuten de tijd om hierover na te denken en aantekeningen te maken. Dan volgt een tweede vertoning met aansluitend 30 minuten om te corrigeren en deze antwoorden in het net te zetten. De kandidaten worden erop gewezen zich bondig, duidelijk en in volzinnen uit te drukken (per vraag maximum 10 regels).
 3. Interpretatieopdracht vormgeving animatiefilm
  Aan de kandidaten wordt gevraagd een keuze te maken uit vier combinaties van voorwerpen en personnages en deze keuze te verbeelden in een reeks tekeningen. Formaat en techniek naar keuze, dit mag schetsmatig, als het ware filmische voorstudies. Eén van deze tekeningen moet nadien grafisch uitgewerkt worden. Deze tekeningen mogen digitaal of op papier worden aangemaakt.
proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en de resultaten hiervan bekend gemaakt met inbegrip van een persoonlijk gesprek, waar ook derden kunnen aanwezig zijn. In dit gesprek vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen en om welke redenen. De kandidaten moeten op dit gesprek aanwezig zijn. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.