nlen
over de opleiding
Na je bachelor- en masteropleiding kan je in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen. Voor de organisatie van deze derde cyclus werken KASK & Conservatorium en de Universiteit Gent nauw samen. 

doctoraat in de kunsten 

over de opleiding
traject
doctoraat in de kunsten
6 jaar
taal
Nederlands
Engels
download brochures

lees meer

Expert in de kunsten 

Centraal in het doctoraat in de kunsten staat de artistieke of ontwerppraktijk en het onderzoek dat zich binnen die praktijk afspeelt. Zoals bij elke discipline het geval is, genereert die praktijk haar eigen vragen en methoden, en is het aan de experten – kunstenaars in de beeldende of audiovisuele kunsten, muziek of drama – om onderzoek op doctoraal niveau te verrichten. 

Verloop van je doctoraat 

Als kandidaat-doctorandus leg je na een jaarlijkse oproep een projectvoorstel voor aan een commissie die het beoordeelt op basis van criteria inzake artistieke excellentie, onderzoeksmethodologie en relevantie. Als je mag starten combineer je de onderzoeksactiviteit met een beperkte doctoraatsopleiding en kan je ook meteen expertise en ervaringen delen met studenten in een lesopdracht. Twee promotoren begeleiden je tijdens je onderzoek: een promotor met vooral artistieke expertise verbonden aan KASK & Conservatorium en een promotor met theoretische expertise verbonden aan de Universiteit Gent. Aan het einde van je zes jaar doctoraatsonderzoek leg je als onderzoeker de resultaten, die bestaan uit artistiek werk en een discursief luik, ter verdediging voor aan een jury van experten uit het academische en het artistieke veld.

kandideren

We publiceren jaarlijks een oproep om nieuwe kandidaten te werven. Deze verschijnen als vacatures voor artistiek assistenten. Je vind meer informatie bij onderzoek.

contact
meer informatie over het doctoraat in de kunsten

credits

  1. BOEKS 12, Mekhitar Garabedian, Import – Export, Friperie, 04 – 26.05.2023
  2. Stephanie Kiwitt, Wondelgemse Meersen