nlen
over de opleiding
Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp, kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafiek. Hier benader je de grafische praktijken vanuit de beeldende kunst. Drie focussen maken het je mogelijk om het specifieke spreken van de kunst te onderzoeken en om te buigen tot een individuele artistieke praktijk: wat druk- en reproductietechnieken kunnen betekenen voor het maken van kunst; de relatie van kunst tot de massamediale beeldcultuur; het publiceren als artistieke strategie bij het maken van kunst en kunstenaarsboeken. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
grafiek

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting grafisch ontwerp
traject grafiek
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Kunst en reproductie

Wat is er gebeurd sinds beelden en teksten technisch worden gereproduceerd? Wat gebeurt er bovendien als ook kunstwerken technisch worden ge(re)produceerd en worden gecreëerd om enkel in oplage te bestaan? Wat betekent het te werken in (gedrukte) reeksen en oplages? Welke artistieke benaderingen kun je ontwikkelen wanneer het in oplage gedrukte boek wordt bespeeld als ruimte voor het maken van kunst? Wat als je in die ruimte beeld en woord kunt combineren? Is een kunstenaarsboek altijd daadwerkelijk een boek? Op welke manier kunnen gestandaardiseerde, voor het publiceren karakteristieke elementen worden ontwikkeld tot heel specifieke artistiek-conceptuele motieven van een kunstenaarsboek? Welke materiële kwaliteiten zijn eigen aan de diverse analoge en digitale beeld(re)productieprocedés en hoe deze kwaliteiten bespelen en verder ontwikkelen en transformeren? …

In het atelier grafiek ontplooit de kunstpraktijk zich essentieel steeds in relatie tot de problematiek van het reproduceren. De hierboven gestelde vragen zijn enkele van de vele kwesties waar de graficus bij het ontwikkelen van werk mee geconfronteerd wordt. Heel wat mogelijkheden zijn bespeelbaar: werken in beeldenreeksen, in oplages, in relatie tot het woord, met gedrukte tekst of tekstelementen, het inzetten van de specifieke technische en materiële kwaliteiten van de druk- en andere (re)productieprocedés, het uitgeven van edities, het maken van kunstenaarsboeken, …

Technisch-artistiek experimenteren, analyseren, interpreteren

De studenten worden stapsgewijs en met voldoende ruimte voor praktische oefening, experiment, analyse, interpretatie en reflectie vertrouwd gemaakt met de complexiteit en de talloze mogelijkheden van grafische praktijken en de bijbehorende technische processen.  

In het eerste jaar van de bacheloropleiding ligt de nadruk op het verkennen en experimenteren met voornamelijk historische analoge druktechnieken, zoals droge naald, monotypie, linosnede, pronto plate, zeefdruk, enzovoort. Daarnaast worden de studenten ook bekend gemaakt met digitale voorbereidingen en bewerkingen van bepaalde druktechnieken met behulp van software.

Het beheersen van deze technieken en het experimenteren ermee worden gestimuleerd door een verkennende praktijk die verschillende vormen kan aannemen, waaronder tekenen, schrijven, collage maken, notities nemen, fotograferen, geluidsopnames maken, enzovoort. De begeleiding van dit zoekproces en de frequente individuele besprekingen ervan zijn bedoeld om studenten te inspireren en te leiden naar interessante onderwerpen en benaderingen. In dit eerste jaar staat het verkennen, ontdekken en experimenteren dan ook centraal.

Lyra Oey, Graduation 2022, foto: Benina Hu
Jilles Oom, Annelie Vaes, MAP 144, foto: Cheyenne Dekeyser

In het tweede jaar van de bacheloropleiding gaan we dieper in op de eerder aangeleerde technieken en introduceren we nieuwe processen en vaardigheden, zoals etsen, aquatint, vernis mou, chine collé, lithografie, digitaal printen met grootformaatprinters, en het integreren van lasercutten in de grafische praktijk. Daarnaast verkennen we het proces van lijmen en binden van kleine handgemaakte publicaties en het gebruik van software voor de ontwikkeling en productie van gedrukte of grafisch audiovisuele werken. Tijdens dit jaar behandelen we ook specifieke thema's en kenmerken van de grafische praktijk, zoals de relatie tussen beeld en tekst, figuur en discours, het gebruik van fotografie in drukwerk, en het drukken van edities. Onze begeleiding en besprekingen richten zich in dit tweede jaar vooral op het analyseren van deze processen en het reflecteren op de resultaten die voortkomen uit de zoekende praktijk en de creatieve processen. Hierbij streven we ernaar dat de individuele artistieke praktijk van de student zich geleidelijk begint te richten en zich verhoudt tot specifieke objecten of domeinen. Om dit te ondersteunen, worden tijdens de atelierlessen regelmatig presentaties gegeven waarbij we analyses van dergelijke processen in belangrijke, bekende grafische kunstwerken illustreren. Bovendien besteden we in de specifieke theorielessen (Theorie en Geschiedenis van de Grafiek) ruime aandacht aan het analyseren van de massamediale contexten die de grafische praktijk en de grafische kunst beïnvloeden, door middel van nauwgezet lezen van canonieke teksten over verschillende aspecten van de grafische kunstpraktijk.

In het derde jaar van de bacheloropleiding leggen we meer nadruk op het aanleren en verdiepen van diverse reproductieprocessen die specifiek aansluiten bij de individuele artistieke ontwikkeling van de studenten. Net als in het tweede jaar blijft onze begeleiding en feedback gericht op het analyseren en sturen van de productieprocessen en op het interpreteren van de artistieke resultaten.

In dit derde jaar richten we ons ook op specifieke aspecten van de grafische praktijk, vergelijkbaar met het tweede jaar, via kleine oefeningen en presentaties. De student wordt echter aangemoedigd om met meer zelfstandigheid aan zijn werk te werken. Het zoeken en maken moet resulteren in precies uitgevoerde werken die worden geïntegreerd in kleine projecten, al dan niet culminerend in een overkoepelend bachelorproject.

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van de grafiek 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van de grafiek 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice III
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
het atelier bevindt zich op
Kunsttoren
Offerlaan 5
9000 Gent

credits

  1. Atelier Grafiek, video: Manon De Sutter & Charles Dhondt
  2. Judith Pepermans, Droge naald
  3. Kyoko Van Assel, Idool