nlen
data
  • 01.07.2024, Deadline registreren
  • 02.07 – 04.07.24, proeven sessie juli
  • 26.08.2024, Deadline registreren
  • 28.08 – 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Gebouw Kunsttoren
Offerlaan 5, 9000 Gent

Gedetailleerde planning en verloop ontvang je op de eerste dag van de sessie.

voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voor­bereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schrifte­lijke motivatie, portfolio en beeld­dossier). Dit voorbereidend dossier wordt meegebracht naar het motivatie­gesprek.

De kandidaat neemt na de proef zijn persoonlijk werk uit het dossier terug mee. Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

persoonlijke gegevens

  • Recente pasfoto
  • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad)

portfolio

De kandidaat stelt een map samen met eigen werk waardoor de selectiecommissie een zo breed mogelijk, doch representatief beeld krijgt van je creatief-beeldende vermogens: autonoom artistiek werk, opdrachten in schoolverband of werk gemaakt voor derden (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…).

beelddossier

De kandidaat stelt een beelddossier samen met inspirerend werk van anderen. Dit betekent dat men een selectie maakt van reproducties van kunstwerken, advertenties, drukwerk; catalogi van tentoonstellingen; monografieën van kunstenaars, schrijvers, vormgevers, illustratoren, cineasten, muzikanten… ; magazines, literatuur, publicaties, campagnes,…. Dit kan zijn vorm vinden in een dossiertje op A4, maar evengoed kan het een verzameling posters, boeken, flyers, dvd’s,… zijn die men meebrengt.

schriftelijke test

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek, dat zal doorgaan op de campus, zal de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier en de praktische proef vormen de basis voor deze bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeld­vorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokken­heid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor, relativeringsvermogen…

De kandidaat moet tijdens het individueel gesprek hun beelddossier kritisch kunnen toelichten.

specifiek gedeelte

Tijdens de eerste dag moet de kandidaat een tweetal praktische proeven afleggen. Deze proeven peilen naar de creatieve en beeldende vaardigheden van de kandidaat die te maken hebben met het op basis van waarneming kunnen neerzetten van beelden; ruimtelijk inzicht, weergeven van verhoudingen, perspectief, gevoel voor compositie,…; het ontwikkelen van beelden bij teksten, het kunnen analyseren en interpreteren van literaire teksten,…; aspecten van het vormgeven.

De praktische proeven worden bekend gemaakt op de eerste dag van de sessie van de toelatingsproef. Breng schilder, teken materiaal mee.

Op het einde van dag 1 wordt deze proef ingediend. Het resultaat wordt besproken tijdens het motivatiegesprek.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Je krijgt het resultaat via mail. De kandidaten die niet worden aangenomen krijgen de gelegenheid voor een telefonische nabespreking.