nlen
over de opleiding
Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten

over de opleiding
traject
educatieve master
afstudeerrichting beeldende en audiovisuele kunsten
traject beeldende kunsten
traject audiovisuele kunsten
verkort 60 studiepunten
initieel 120 studiepunten
onderwijstaal
Nederlands
download de brochures

lees meer over de opleiding

Eigen klemtonen

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig leraar in de kunsten een persoonlijk traject aangeboden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met het toekennen van vrijheid en autonomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een breed kader van waaruit je vorm kan geven aan je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie verder te kunnen groeien en excelleren.

Praktijk staat centraal

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onderzoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve component zich tot elkaar verhouden. De educatieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassen onderwijs. De opleiding laat je bovendien kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplicht en deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaalartistieke en kunsteducatieve veld biedt je een brede waaier aan ervaringen op het terrein, dit wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

Krachtige artistieke leeromgevingen

De educatieve masteropleiding wil een open plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidisciplinair werken en leren hoekstenen vormen. Via diverse didactische werkvormen die ook het samenwerken en het informeel leren stimuleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artistieke leeromgevingen. We bevorderen naar analogie met de educatieve en artistieke praktijk ook de wederkerigheid en samenwerking met andere studenten binnen en over de disciplines. Door een inhoudelijke interactie en op basis van een gezamenlijke onderwijscultuur kunnen studenten uit al onze kunst en vormgevingsopleidingen zich verrijken aan elkaars aanwezigheid. 

Authentieke kunsteducatie

In de educatieve master treden bewust pedagogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoekende houding op de voorgrond met als doel ook de eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke output te bewaken, want ook dit versterkt individuele leerprocessen.  
Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen de educatieve master wordt ingezet op authentieke kunsteducatie waarmee wordt bedoeld dat educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele professionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij meer dan louter complementair aan de artistieke praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de liefde voor het vak leren doorgeven. 

Twee trajecten 

De academisch gerichte educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten organiseert zich op twee manieren aan KASK & Conservatorium. Wie al een bachelordiploma in het studiegebied van de audiovisuele of beeldende kunsten heeft kan een initiële masteropleiding van 120 studiepunten volgen. Wie al een masterdiploma in het studiegebied van de audiovisuele of beeldende kunsten behaalde, kan het verkort traject van 60 studiepunten volgen.

studieprogramma verkort traject

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master
12
J
Stage I
3
J
Stage II
12
J
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Specifieke vakdidactiek
3
1
Specifieke vakdidactiek
3
1
Algemene vakdidactiek
3
J
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Krachtige Leeromgevingen
6
1
60

inschrijven

Het aanmeldingsproces voor de educatieve master verschilt naargelang het diploma dat je eerder behaalde en of je kiest voor een initieel of verkort traject.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti

  2. foto: Saskia Busschaert