nlen
diploma

Heb je nog vragen? paul.lamont@hogent.beMAIL

Om in te stromen in de master voor beeldende kunsten, audidovisuele kunsten of drama, heb je een academische bachelor in de scheppende of uitvoerende kunsten nodig. 

diplomawaardering

Na het indienen van je dossier voor een masterprogramma, zullen de admissions officer en trajectbegeleiders je diploma evalueren. Dit kan van invloed zijn op het programma dat je kunt volgen.

Evaluatiecriteria
Om vast te stellen of je bachelordiploma een professioneel bachelordiploma of een academisch bachelordiploma is, kijken we naar de duur van je bachelorstudie, de studiebelasting, de vakken die je volgde, de mission statement van de school, de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen in de school waar je je bachelordiploma behaalde, etc. We raadplegen ook verschillende nationale en internationale databanken voor diplomawaardering...

We delen je diploma in een van de volgende categorieën in: een academisch bachelordiploma (of gelijkwaardig), een professioneel bachelordiploma (of gelijkwaardig), een academisch bachelordiploma behaald in een andere artistieke discipline, een masterdiploma of een post-masterdiploma. Dit bepaalt tot welke opleiding je toegang hebt.

Academische bachelor
De houders van een academische bachelor kunnen direct toegang krijgen tot het masterprogramma, wanneer ze slagen voor het oriënteringsgesprek /-auditie / intake.

Professionele bachelor
De houders van een professionele bachelor zullen eerst een schakelprogramma moeten volgen vooraleer ze toegang krijgen tot de masteropleidingen. Het schakelprogramma bestaat uit een vaststaand aantal vakken uit het derde bachelorjaar. Het curriculum wordt bepaald door de oriënteringscommissie in samenspraak met de trajectbegeleiders. In sommige gevallen kan een stuk van het schakelprogramma worden vrijgesteld en is een combinatie met vakken uit de master mogelijk.

Academische bachelor in een andere artistieke discipline
De houders van een academisch bachelor in een andere artistieke discipline moeten mogelijks eerst een voorbereidingsprogramma volgen vooraleer ze toegang krijgen tot de masteropleidingen. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een aantal vakken uit de bacheloropleidingen. De samenstelling van het programma wordt bepaald door de jury van de oriënteringscommissie en trajectbegeleiders. In sommige gevallen kan dit programma al gecombineerd worden met een deel van het masterprogramma.

schakelprogramma voor de master

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelor­diploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakel­programma volgen. Je neemt dan best contact op met je studie­traject­begeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidingsprogramma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

taalvoorwaarden

Je kan al onze masteropleidingen volgen in het Nederlands of het Engels. Er worden geen formele niveauvereisten gesteld voor het Engels in de masterprogramma's, maar het Vantage B2 niveau wordt ten sterkste aangeraden.