nlen
over de opleiding
Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject illustratie. Je vat grafische beeldende narrativiteit breed op en richt je op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
illustratie

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting grafisch ontwerp
traject illustratie
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

De praktijk van het illustreren 

De opleiding benadert de praktijk van het illustreren vanuit verschillende domeinen. De studenten worden gestimuleerd om deze input te integreren in een eigenzinnige individuele artistieke praktijk binnen het werkveld van de grafische kunsten.  

Illustreren neemt als basis een brede opvatting van de grafische beeldende narrativiteit en neemt als basis een brede opvatting van de grafische beeldende narrativiteit en richt zich op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. De praktijk van het illustreren dient de tekst of inhoud waartoe het in relatie staat en het publicatiemedium waarin het wordt opgenomen, te verrijken en te voorzien van een beeldend discours.

Verrijkend illustreren

Het traject illustratie richt zich naar de student die thuis is in het spel van onderzoeken, afstemmen en afwijken, en die de specifieke voorwaarden van elke vooropgestelde publicatievorm (illustratie, graphic novel, prentenboek, fotoroman, strips, houtsnederoman, narratieve series, strips, visuele poëzie, infografiek, illustratie binnen digitale applicaties enz…) ook artistiek kan beantwoorden.  

foto: Cheyenne Dekeyser

Je bouwt artistieke en communicatieve vaardigheden uit en de docenten verwachten van jou een ingesteldheid als onderzoekende auteur die zijn illustraties kan verrijken vanuit een uiterst creatieve betrokkenheid. Zodoende plaats je je eigen illustratiepraktijk in verhouding tot literatuur en evolueer je naar een eigenzinnige artistieke creatie als een vorm van schrijver- of auteurschap. Je leert je werk te analyseren en situeren binnen een ruimere grafische context.

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van de illustratie 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van de illustratie 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice III
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. Brouillette Nathan, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  2. Jannes Guillaume, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  3. Derous Maarten, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti