nlen
diploma

Als je wil inschrijven voor een professionele bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben of een hiermee gelijkgesteld getuigschrift en moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

buitenlands diploma

Onderstaande documenten moet je mee opladen bij jouw online registratie.

 • Kopie van diploma(s)
  Na de registratie zullen we een bevestiging van jouw diploma(s) opvragen:
 1. Optie 1: “Gewaarmerkt diploma”, een kopie van jouw diploma die als authentiek verklaard worden door de onderwijsinstelling waar je het diploma is gehaald. Lees hier onder welk certificaat jij nodig hebt. Deze fysieke kopie met certificaat stuur je op naar: Dienst studentenaangelegenheden - Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, België
 2. Optie 2: Breng jouw gewaarmerkt diploma mee bij jouw finale inschrijving. Maak hiervoor een afspraak. Weet dat we je zonder originele kopie geen uitnodiging kunnen sturen.
 • Vertaling van diploma(s)
  ls jouw documenten in een andere taal zijn dan Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan moet je een beëdigde vertaling voorzien die aan dezelfde eisen voldoet als de kopie van jouw diploma.
 • Landspecifieke diplomavereisten
  • Studenten met een Nederlands diploma, hebben het volgende diploma nodig;
   Minimum een diploma MBO niveau 4 voor onze professionele bachelors. Havodiploma wordt niet aanvaard. 
  • Studenten met een Chinees diploma, hebben een APS certificaat nodig. Het certificaat is nodig voor het studentenvisum.
  • Studenten met een Amerikaans diploma. Moeten aantonen dat ze minstens 4 "Advanced Placements" (gevorderde stages) hebben behaald. Deze moeten duidelijk worden vermeld op het transcript of records.

 • Bewijs dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.be MAIL

toelatingsonderzoek als je diploma niet voldoet

Voor meer info en voorwaarden ga naar de hogent website WWW
Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.be MAIL

Wat als je niet het juiste diploma hebt? Je wil je graag inschrijven voor een bachelor­opleiding aan KASK en Conservatorium, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatings­onderzoek.

taalvoorwaarden

Voor onze professionele bacheloropleidingen moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden. Je kan deze opleidingen enkel in het Nederlands volgen.

Uitzondering hierop is de professionele bachelor digital design en development. Die kan je wel in het Engels volgen.

Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.beMAIL

Je voldoet automatisch aan de voorwaarden wanneer;

 • Je secundaire studies hebt voltooid in Vlaanderen;
 • Je secundair onderwijs voltooid hebt in één van de volgende landen, Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

Voldoe je niet aan bovenstaande vereisten, dan aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten:

 • Bewijs dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs heb voltooid.
 • Bewijs dat je geslaagd verklaard bent voor ofwel een opleiding, ofwel één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van tenminste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.
 • Onderstaande certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar:
  • Certificaat van slagen van de cursus Nederlands voor Anderstaligen 5 (NVA5) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Certificaat niveau B2 voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA-test) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Eender ander certificaat niveau B2 van een Universitair Talencentrum (UCT, ILT, ACTO, Linguapolis)
  • Eender welk certificaat niveau B2 van een Centrum voor Volwassenen-onderwijs (CVO)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Educatief Startbekwaam (STRT) van de Taalunie
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Zakelijk Professioneel (PROF) van de Taalunie
  • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II

voorbereidend taaljaar

Het voorbereidend taaljaar is een academiejaar voor kandidaat-studenten in de professionele bachelor (interieurvormgeving of landschaps- en tuinarchitectuur) die het Vantage B2 niveau (of equivalent) Nederlands nog niet gehaald hebben.

Het voorbereidend taaljaar kan gevolgd worden aan eender welk officieel erkend taalinstituut dat toelaat om het Vantage B2 niveau te bereiken.

Kandidaat-studenten die een studentenvisum nodig hebben om naar België af te reizen voor het volgen van het taaljaar, zullen het visum enkel kunnen verkrijgen op basis van een inschrijving voor een volledig taaljaar aan één van Universitaire Talencentra.

Kandidaat-studenten moeten alle stappen van de volgende procedure volgen:

 1. Volledige aanvraag zoals vereist in onze aanmeldingsprocedure.
 2. Indiening van correct gewaarmerkte vereiste documenten
 3. Inschrijving voor het programma via Eventbrite en betaling van de administratiekosten voor het taalvoorbereidingsjaar.
 4. Inschrijving bij het University Language Center of de Nederlandse taalschool.

Wanneer deze procedure correct werd doorlopen, zal de student een voorwaardelijke toelatingsbrief van ons ontvangen. De administratieve kost via Eventbrite kan niet worden terugbetaald, maar zal in mindering gebracht worden van het inschrijvingsgeld wanneer de kandidaat komt inschrijven voor de professionele bachelor aan KASK & Conservatorium.

Aanmeldingsdossiers worden pas behandeld na bevestiging van de Eventbrite-betaling.