nlen
data
 • 24.04.2024, deadline indienen partituren, sessie mei
 • 08.05, 10.05 & 11.05.24, proeven sessie mei
 • 19.06.24, deadline registratie en indienen partituren, sessie juli
 • 01.07 — 05.07.24, proeven sessie juli
 • 14.08.24, deadline registratie en indienen partituren, sessie augustus
 • 26.08 — 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Grote Sikkel
Hoogpoort 64, 9000 Gent

We bezorgen je het exacte schema met auditie na het verstrijken van de partituur deadline.

voorbereiding

Je presenteert de jury een programmaoverzicht met vermelding van:

 • je naam en geboortedatum
 • per werk
  – de volledige naam van de componist en zijn data
  – de volledige naam van het werk, opusnummer (indien van toepassing) en datum van compositie (indien gekend)
  – het deel dat je ingestudeerd heb
  – voorbeeld: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonate voor piano in c mineur (K. 457), (1784), deel I Allegro
 • Je bezorgt de jury op voorhand de partituren van elk werk in PDF-formaat, gerangschikt in dezelfde volgorde als op je programmaoverzicht en gescand in A4-portretformaat. Deze PDF wordt ten laatste op de uiterste inschrijfdatum geüpload via een online formulier.

begeleiding tijdens je praktijktest

Composities waarbij een obligate pianobegeleiding of pianoreductie (concerto’s) voorzien is, worden met pianobegeleiding uitgevoerd.

Je mag je laten begeleiden door een zelfgekozen pianobegeleider.

In het gekozen repertoire mag niet meer dan 2/3e begeleid zijn. Indien je kiest voor pianobegeleiding dien je dus rekening te houden dat 7 à 8 minuten van je repertoire niet begeleid is. Dit is niet van toepassing voor kandidaten zang.

Wil je beroep doen op een begeleider van het conservatorium, dan breng je ten laatste 14 dagen voor aanvang van de artistieke toelatingsproeven het studentensecretariaat op de hoogte en zorg je dat het PDF-formaat van je partituren in ons bezit zijn. Heb je dit niet gedaan, dan voorziet het conservatorium voor jou geen begeleider. Hierop worden geen uitzonderingen toegelaten.

Je kan begeleiding aanvragen via het formulier waarmee je ook jouw partituren indient.

Voor kandidaten die later dan twee weken voor de proef inschrijven, wordt geen begeleider meer voorzien. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Op de dag van de toelatingsproef is ruimte voorzien om te kunnen inspelen met de begeleider van KASK & Conservatorium of met de eigen begeleider.

proef

De proef bestaat uit 3 onderdelen:

 • Solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer
 • Schriftelijke proef
 • Praktijkproef

solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer

Tweede kans

Stel dat je een onvoldoende haalde voor deze deelproef in sessie mei of sessie juli dan mag je toch deelnemen aan de praktijktest en het motivatiegesprek van sessie mei of sessie juli. Slaag je voor de praktijktest en het motivatiegesprek dan bieden we je de kans om in de komende sessie een nieuwe test solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer af te leggen. Als je slaagt voor deze tweede poging word je toegelaten tot de studie.

In sessie augustus is de herkansing voor solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer onmogelijk. De toelatingscommissie kan desgevallend wel delibereren voor deze deelproef.

schriftelijke proef

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren. 

Deze proef is een digitale schrijfopdracht, opgegeven en te realiseren op de voorziene data.

praktijkproef

Je laat tijdens de praktijktest instrument / zang jouw artistiek en technisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod komen. Je dient een stilistisch gevarieerd repertoire van 20-25 minuten muziek te voorzien met voldoende aandacht voor verschillende technische aspecten en muzikale uitdrukkings­vormen, zowel in historisch als hedendaags repertoire.

prima vista en assimilatievermogenDe praktijkproef kan naast het eigen repertoire ook een “a prima vista” omvatten. Het gaat hier steeds om een eenvoudig fragment van een werk uit het klassieke repertoire.

Het is mogelijk dat de jury het assimilatievermogen van de kandidaat toetst: de kandidaat krijgt dan de mogelijkheid om op basis van een gesprek met de jury en feedback van de juryleden bepaalde onderdelen van het repertoire opnieuw te spelen.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. Het gekozen repertoire voor de praktijkproef en de ervaringen van de kandidaat ten aanzien van de praktijkproef kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en zijn studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatievaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline, zin voor (zelf)relativering,…

Bij de online variant van de praktijkproef zal dit gesprek online gebeuren. Hiervoor wordt een digitale uitnodiging verstuurd.

online variant

Kandidaat studenten kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om de praktijkproef digitaal af te leggen.
Stuur jouw motivatie naar toelatingsproeven@hogent.be mail

Bij deze online variant van de praktijkproef realiseert de kandidaat een klank- en beeldopname waarbij de kandidaat herkenbaar en zo volledig mogelijk (handen!) zichtbaar is.

De voorwaarden betreffende pianobegeleiding blijven onverminderd geldig. Deze opname wordt ten laatste op de uiterste inschrijfdatum geüpload.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie (of maandagavond na sessie 1) wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen. Onmiddellijk na de proclamatie is er gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn. Er wordt telkens een mail met resultaten uitgestuurd na de proclamatie.