nlen
aanmeldingsformulier

Heb je nog vragen? paul.lamont@hogent.beMAIL

Na je eerste registratie via webreg.hogent.be ontvang je een mail met een link naar het aanmeldingsformulier van KASK & Conservatorium. Hier moet je een aantal administratieve documenten opladen, maar ook informatie geven over je artistieke praktijk. Je kan ook aangeven of je in aanmerking komt voor een beurs. Deze stap moet afgewerkt zijn voor de deadline voor het dossier vervalt!

nodige documenten

Na het indienen van je application form, zal de admissions officer nagaan of alle gevraagde documenten werden ingediend en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, zal je dossier worden verstuurd naar de oriënteringscommissie van de richting die je koos. Indien documenten ontbreken of wanneer je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, brengen we je hiervan op de hoogte.

 • Identificatie: ID, paspoort, verblijfsvergunning…
  We moeten je naam duidelijk kunnen lezen op de scan of foto.
 • Origineel diploma en supplementen
  Bekijk hieronder zeker de info over het waarmerken van je diploma.
 • Vertaling van je diploma en supplementen indien ze niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits werden opgesteld. Dit moet een officiële vertaling zijn in één van deze vier talen (voorkeur: Engels), gemaakt door een beëdigd vertaler.
 • Mastervoorstel of –motivatie en portfolio
waarmerken van documenten

KASK & Conservatorium kan enkel authentieke, gewaarmerkte diplomadocumenten aanvaarden, teneinde documentfraude te voorkomen. Daarom - afhankelijk van het land waarin je diplomadocumenten werden uitgegeven - zul je ofwel een certificeringsstempel, een apostillestempel of een legalisatiestempel op je documenten moeten zetten. Zonder een fysieke kopie van je documenten waarop de originele stempel staat, kan de School of Arts geen uitnodiging tot inschrijven opmaken / je inschrijven.

Voor alle duidelijkheid: je hebt de stempel niet nodig op je documenten om je aan te melden of om deel te nemen aan de proef, maar je zult het document met originele stempel wel moeten opsturen voor je komt inschrijven of voor je een formele uitnodiging tot inschrijven kunt ontvangen.

Hieronder vind je voor welke landen je een stempel nodig hebt en welke soort.

geen stempel vereist

Geen stempel vereist voor documenten uit:

 • Belgium / België
 • Ukraine / Oekraïne

certificeringsstempel vereist

Toegekend door de school die het diploma uitgaf.

Documenten uit:

 • Denemarken
 • Estland
 • Frankrijk
 • Frans Guyana
 • Frans Polynesië
 • Duitsland
 • Guadeloupe
 • Ierland
 • Italië 
 • Ivoorkust 
 • Kiribati 
 • Letland 
 • Martinique 
 • Nederland 
 • Norfolk Eilanden 
 • Palestijnse Gebieden 
 • Réunion 

apostillestempel vereist

Toegekend door een instantie zoals HCCH www

Documenten uit:

 • Albania
 • Andorra
 • Antigua & Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrein
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Bermuda
 • Bosnia & Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burundi
 • Cape Verde
 • Chile
 • China (SAR Hong Kong)
 • China (SAR Macau)
 • Columbia
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Eswatini
 • Fiji
 • Finland
 • Georgia
 • Granada
 • Greece
 • Guam
 • Guatemala
 • Guyana
 • Honduras
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Israel
 • Japan
 • Kazachstan
 • Kosovo
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lesotho
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Malawi
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritius
 • Mexico
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Namibia
 • New Caledonia
 • New Zeeland
 • Nicaragua
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russia
 • Saint Kitts and Nevi
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and The Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Serbia
 • Seychelles
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tajikistan
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turks and Caicos Islands
 • United Kingdom
 • United States of America
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Wallis and Futuna

legalisatiestempel vereist

Toegekend door de Belgische Ambassade of Consulaat

 • Afghanistan
 • Algeria
 • Angola
 • Anguilla
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Burkina Faso
 • Cambodja
 • Cameroon
 • Canada
 • Central Africa Republic
 • China
 • Comoros
 • Congo (Brazzaville)
 • Congo (Democratic Republic)
 • Cuba
 • Djibouti
 • East-Timor
 • Egypt
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Greenland
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Laos
 • Lebanon
 • Liberia
 • Libya
 • Madagascar
 • Malaysia
 • Maledives
 • Mali
 • Mauritania
 • Micronesia
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nauru
 • Nepal (Double Legalisation)
 • Niger
 • Nigeria
 • North Korea
 • Pakistan
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Senegal
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tadjikistan
 • Tanzania
 • Tchad
 • Thailand
 • Togo
 • Tunisia
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vietnam
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

documenten verzenden

KASK & Conservatorium
Dienst studentenaangelegenheden
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
België

Je moet ons de volgende documenten per post of aangetekende post sturen:

 • Een kopie van je diploma en diploma supplementen in de originele taal. De kopie moet voorzien zijn van een origineel stempel. Fotokopieën, faxen of e-mails worden niet geaccepteerd.
 • Een kopie van de vertaling van je diploma en cijferlijst (Engels, Nederlands, Frans of Duits). De kopie moet voorzien zijn van een origineel waarmerk. Fotokopieën, faxen of e-mails worden niet geaccepteerd.
vertaling van diploma's

Je zult je diploma en supplementen in originele taal moeten opladen. Wij kunnen echter enkel documenten lezen die in het Nederlands, Frans, Engels of Duits werden opgesteld. Indien je diploma in originele taal niet in één van deze vier talen werd opgesteld, zul je ook een officiële vertaling in één van deze vier talen (voorkeur: Engels) en gemaakt door een beëdigd vertaler moeten opladen.

mastervoorstel

Aanvragen zonder mastervoorstel zijn niet ontvankelijk.

Heb je nog vragen? paul.lamont@hogent.beMAIL


Je bezorgt ons een mastervoorstel of motivatie in combinatie met een portfolio. Op basis daarvan ontvang je een uitnodiging voor het interview en/of een auditie.

Het voorstel bevat het uitgangspunt en de hoofdlijnen van je artistiek onderzoek voor de masteropleiding. Het is een motivatie geschreven vanuit je persoonlijke geschiedenis als kunstenaar of kunststudent.

Het document moet tussen de 1500 en 2000 woorden zijn (750 woorden voor grafisch ontwerp) en moet de volgende elementen bevatten:

deel 1

Een werktitel en een persoonlijke verklaring waarom je een geschikte kandidaat bent voor de opleiding. Wat hoop je te bereiken tijdens je studie aan KASK & Conservatorium en hoe houdt dit verband met je carrièreaspiraties? Geef details over je vakinteresses, relevante ervaringen en capaciteiten in de kunsten.

deel 2

Bespreek de onderzoeksvraag of -vragen die je in je artistieke masterproject wilt uitwerken. Beschrijf welke interesses, ideeën en media je via het masterprogramma wilt onderzoeken en hoe je masterproject zou bijdragen tot het bereiken van je langetermijndoelen. Vermeld artistieke en/of theoretische referenties. Illustreer hoe je dit masterproject zou opstarten, zowel op praktisch en technisch als op inhoudelijk vlak. Bepaal een mogelijk thema voor je masterthesis en leg uit hoe deze thesis je zou kunnen ondersteunen in je artistieke proces.

Het mastervoorstel beschrijft in algemene termen wat je hoopt te bereiken door middel van artistiek onderzoek en zal vaak al de (algemene) basis vormen voor de masterprojecten en scriptie van de student. (Dit betekent echter niet dat je mastervoorstel je vastpint op een onveranderlijk standpunt of basis voor je masterstudie, want elk artistiek proces is en moet openstaan voor verandering en evolutie).

deel 3

Voeg alle relevante info toe die je motivatie en onderzoeksproject kan ondersteunen. Het mastervoorstel is een centraal onderdeel van je aanvraag en zal ook een centraal onderdeel zijn van het interview of de auditie met de oriëntatiecommissie.

portfolio

Je moet in twee fasen van de aanmeldingsprocedure een portfolio voorleggen:

1. Een digitaal portfolio bij het indienen van het aanmeldingsformulier. Je moet links uploaden naar een online portfolio of een PDF portfolio uploaden. We accepteren geen portfolio's in fysiek formaat (usb, dvd, papier ...).

2. Een fysiek portfolio op het moment van het interview (niet voor klassieke muziek, jazz & pop, compositie, muziekproductie). Dit mag worden gecombineerd met het digitale portfolio dat je al hebt ingediend. Draagbare digitale portfolio's zijn hier toegestaan. Tijdens het interview kan je een korte presentatie geven van je portfolio. Houd er rekening mee dat elk interview ongeveer 25 minuten duurt.


Het artistiek portfolio is een presentatie van de artistieke evolutie tijdens de vorige studies of in de afgelopen 5 jaar. Het kan zowel documentatie over artistiek werk als reproducties van artistiek werk bevatten. Je beperkt je tot relevant werk (artistiek werk dat relevant is voor je artistieke proces, je artistieke doelen en mastervoorstel). 

Aanmeldingen zonder portfolio zijn niet ontvankelijk.

beurzen

Heb je nog vragen? paul.lamont@hogent.beMAIL

Belgische studenten kunnen een studiebeurs aanvragen bij de Belgische overheid. Buitenlandse studenten kunnen geen beurs aanvragen bij de Belgische overheid. Als je land een bilaterale overeenkomst heeft met België, dan is een beurs in het kader van deze overeenkomst een mogelijkheid, maar die moet dan in je land van herkomst worden aangevraagd via de bevoegde autoriteiten.

school of arts beurs voor niet-EU studenten

Elk academiejaar kent KASK & Conservatorium maximaal 6 nieuwe studiebeurzen toe. De beurs wordt toegekend als kwijtschelding van het inschrijvingsgeld.

De kernvereiste is dat je een nationaliteit hebt die niet tot de Europese Economische Ruimte behoort en dat je niet behoort tot de categorieën 1-7 van de studenten die vrijgesteld zijn van het hogere studiegeld (cfr. vrijgestelde categorieën).

De toekenning van de beurs gebeurt niet op basis van artistieke verdienste tijdens de oriënteringsproef, maar op basis van een motivatiebrief en bijkomende attesten die je persoonlijke of socio-economische situatie illustreren.

Je vraagt een beurs aan tijdens je aanmelding voor het masterprogramma (of schakel- of voorbereidingsprogramma) en voor de deadline van de eerste sessie. Kandidaten die zich aanmelden voor andere sessies dan Sessie 1 (april) kunnen niet in aanmerking komen voor de beurs.

Aanvragen voor een beurs worden vertrouwelijk behandeld en leden van de oriëntatiecommissie hebben geen toegang tot of kennis van deze beursaanvragen.

In de maand juni beoordeelt de beurscommissie alle ingediende beursaanvragen. Je hoort uiterlijk begin juli of je de beurs ontvangt.

mastermindbeurs

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming kent beurzen toe aan zeer getalenteerde internationale studenten die een masteropleiding willen volgen aan een Vlaamse universiteit, een kunstschool of de Antwerpse Maritieme Academie.

andere beurzen

Indien bovenstaande beurzen niet op jou van toepassing zijn, kun je hier misschien nog interessante informatie over beurzen terugvinden.