nlen
Ten behoeve van de onderzoekers aan het Conservatorium werd enkele jaren geleden een klanklaboratorium op- en ingericht. Hier kunnen precieze akoestische metingen en analyses worden verricht, kunnen projecten rond klanksynthese en rond de interactie tussen mens en machine worden uitgewerkt en getest.

Klanklabo

locatie
Gebouw Nederpolder
Nederpolder 26
9000 Gent
openingsuren
op afspraak
contact

Het klanklaboratorium beschikt onder meer over een geluidsarme opnameruimte, meetmicrofoons, analyseapparatuur, een meerkanaals-oscilloscoop, Labview, diverse sensoren, een basisuitrusting voor elektronica en microprocessoren.

De infrastructuur wordt ook gebruikt voor de cursus akoestiek en is tevens een belangrijk onderdeel van de uitrusting voor de opleiding instrumentenbouw. Vooral bij de bouw en ontwikkeling van nieuwe experimentele instrumenten is het labo onontbeerlijk gebleken. Weten door meten is het devies.

Het labo is gevestigd in het gebouw aan de Nederpolder, waar ook de ateliers voor instrumentenbouw zijn ondergebracht.