nlen
over de opleiding
Als student animatie ontplooi je jezelf tot een eigenzinnige, artistieke maker binnen het stimulerende kader van de KASK & Conservatorium campus. We bieden een stevige technische en theoretische houvast voor de persoonlijke expressie die je ontwikkelt in de praktijkateliers. Docenten ondersteunen je zoektocht naar de wereld die jij wil creëren. Tekenen en 2D-animatie zijn de start, jouw nieuwsgierigheid en vasthoudendheid de drijfkracht voor je eigen weg en visie binnen je medium.

animatiefilm

over de opleiding
traject
bachelor + master audiovisuele kunsten
afstudeerrichting animatiefilm
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Stap voor stap

Het artistieke en onderzoekende proces staat centraal. Je attitude als kunstenaar is daarbij van het grootste belang. De technische vaardigheden die je je eigen maakt dienen om je op je meest persoonlijke manier uit te drukken. Je krijgt tijdens de opleiding de kans om te ontdekken wat animatie kan betekenen voor een eigen artistieke praktijk. 

Tekenen en 2D-animatie vormen nog steeds de toegang tot het leren animeren. Het docententeam stimuleert je elk moment om via het medium op zoek te gaan naar een eigen universum, een eigen werkelijkheid. Niet alleen animatiefilm komt aan bod, ook de wisselwerking met de andere opleidingen van KASK & Conservatorium wordt aangemoedigd: er is ruimte in het programma voor interactie met andere disciplines zoals theater, performance of beeldende kunsten.

Een diepgaande verkenning van animatie

Het studieprogramma combineert de praktijkateliers met algemene en praktijk ondersteunende theorievakken. Je onderzoekt zo de bouwstenen van bewegingskwaliteiten, styling, narratieve structuren en muzikaliteit. Boven op die gezamenlijke technische basis maak je je ook technieken eigen die specifiek in jouw creatieproces nodig zijn en functioneren. Tijdens elk eerste semester ligt de nadruk op kennisoverdracht en vaardigheden. In het tweede semester neem je de tijd om dit te verwerken in persoonlijke projecten. 

photo: Jordi Coppers

Een flink dozijn praktijkdocenten begeleiden je in het bachelor- en masteratelier, elk van hen met een eigen artistieke visie en technische expertise. Je zoekt je eigen weg in dat rijke aanbod met vasthoudendheid, een open leerattitude en een grenzeloze nieuwsgierigheid. In de master focus je ten volle op je persoonlijke artistiek onderzoek zowel in de praktijk als in de vorm van een scriptie. Je neemt de verantwoordelijkheid voor dat parcours, ondersteund door twee mentoren. De masterseminaries vormen een theoretische omkadering in de vorm van discussieplatforms met studenten uit verschillende disciplines. Binnen het atelier is er frequent overleg met de medestudenten om elkaars werkproces te volgen en te bespreken. In de master blijf je via een stage je eigen praktijk verder aftoetsen en voeden van in relatie tot de buitenwereld. Het masterproject – dat ook andere vormen dan het medium film kan aannemen – wordt door een externe jury beoordeeld.

Animatie met karakter

Typerend voor onze afgestudeerden is hun erg divers profiel. Het zijn sterke, uitzonderlijke individuen, makers die buiten hun medium durven stappen, risico’s durven nemen en een uitgesproken mening hebben over de inhoudelijke aspecten van elk project. Onze alumni werken in film, animatie, theater, kunsten, kunstonderwijs en onderzoek. Hun projecten komen terecht op internationale filmfestivals en tentoonstellingen. Liepen bijvoorbeeld recent in de kijker: Sine Özbilge (trailer voor Film Fest, collectie M HKA), graphic novelist Ben Gijsemans en Nicolas Keppens met zijn veelvuldig gelauwerde kortfilm Easter Eggs. Ook de carrière van multitalent Jonas Geirnaert (Woestijnvis etc.) startte in 2004 aan het KASK met zijn afstudeerfilm Flatlife, waarmee hij meteen scoorde in Cannes.

English Master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Animatie I
9
J
Atelier Animatie II
9
J
Atelier Animatie III
12
J
Tekenen 1
6
J
Filmgeschiedenis
6
J
Film als compositie
3
1
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarnemeing en beeldanalyse
3
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier animatie IV
9
J
Atelier animatie V
6
J
Atelier animatie VI
9
J
Tekenen 2
3
J
Audiovisuele compositie
3
1
Animatiefilmgeschiedenis
3
J
Narratieve strategieën animatiefilm
3
2
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-Garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor
9
1/2/J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier animatie VII
10
J
Atelier animatie VIII
6
J
Atelier animatie IX
11
1
Tekenen 3
3
J
Muziek en klank ifv animatiefilm
3
1
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Initiatie werkveld: Audiovisuele kunsten
3
1
Minor
12
1/2/J
Dossier
3
2
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminarie
4
J
Keuze 2 seminaries
4
J
Keuze 3 seminaries
4
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
Kunst in het werkveld II
Kunst in het werkveld III
Kunst in het werkveld IV
Kunst in het werkveld V
Keuzevak binnen AUGent
3/4/6/10
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master’s Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Arts in Practice II
4
Arts in Practice III
6
Arts in practice IV
6
Arts in practice V
10
Elective courses within Ghent university Association
10
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. video: Manon De Sutter & Charles Dhondt
  2. Loes Vanneste, Between places, 2023
  3. Infomoment 03.2022, foto: Jordi Coppers