nlen
data
 • 24.04.2024, deadline indienen partituren, sessie mei
 • 08.05, 10.05 & 11.05.24, proeven sessie mei
 • 19.06.24, deadline indienen partituren, sessie juli
 • 01.07 — 05.07.24, proeven sessie juli
 • 14.08.24, deadline indienen partituren, sessie augustus
 • 26.08 — 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Grote Sikkel
Hoogpoort 64, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

portfolio

De kandidaat stuurt minimum 3 composities in (op partituur en/of opname in MP3-format) via het invulformulier. En vul ook de nodige vragen in. Extra informatie (zoals recensies, video,..) kan ook gedeeld worden via het formulier.

Op basis van het portfolio wordt een kleine week voor de praktijkproef aan de kandidaten een opgave medegedeeld. Deze opgave bestaat uit twee delen, een korte analyse van een 20ste of 21ste -eeuwse compositie, en een kort, nieuw te componeren muziekstuk.

OPMERKING: De kandidaat neemt een klank- en beeldopname op waarbij de kandidaat herkenbaar en zo volledig mogelijk (handen!) zichtbaar is en waaruit een elementaire basistechniek op keyboard/piano blijkt. Deze kan eventueel worden aangevuld met een opname van een eigen instrument (indien ander dan keyboard/piano) of muzikaal expressie-werktuig (bvb. laptop).

de proef

De proef bestaat uit 4 onderdelen:

 • Solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer
 • Schriftelijke proef
 • Praktijkproef
 • Motivatiegesprek

solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer

Deze test is voor iedereen verplicht.

Sessie mei en juli: Wie niet slaagt voor deze deelproef, maar wel geslaagd is voor de andere deelproeven, krijgt de kans om deze proef opnieuw af te leggen. Als je slaagt voor deze tweede poging word je toegelaten tot de studie.

Sessie augustus: Wie niet slaagt voor deze deelproef kan niet herkansen.

schriftelijke proef

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren. Deze proef is een digitale schrijfopdracht, opgegeven en te realiseren op de voorziene data.

praktijkproef

Deze praktijktest bestaat uit verschillende delen:

 • Test basistechniek op keyboard/piano. Bereid een stuk voor dat je niveau op piano aantoont.
 • Eventueel: test eigen instrument (indien ander dan piano/keyboard) of muzikaal expressie-werktuig (bvb. laptop).
 • Evaluatie van het portfolio compositie (doorgestuurde partituren, opnames enz.).
 • Vraaggesprek over de opgave opgelegd na het digitaal indienen van het portfolio.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. De ervaringen tijdens de praktijk­proef alsook de samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor,…

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie (of maandagavond na sessie 1) wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen. Onmiddellijk na de proclamatie is er gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn. Er wordt telkens een mail met resultaten uitgestuurd na de proclamatie.