nlen
kandideren

Een kandidaat-artistiek assistent moet in het bezit zijn van een graad van master of een equivalent daarvan. Een kandidaat kan zich als doctoraal onderzoeker in de kunsten inschrijven na positief advies van KASK & Conservatorium. Om dat advies te verkrijgen moet de kandidaat onderstaande procedure doorlopen.

De kandidaat-onderzoeker schrijft een onderzoeksvoorstel dat door twee promotoren ondersteund wordt. Eén promotor is kunstenaar, vormgever of musicus en is verbonden aan KASK & Conservatorium, de tweede is een theoretisch expert die verbonden is aan de Universiteit Gent. Beide promotoren sturen hun advies over de kandidaat naar de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium. Daarnaast dient de kandidaat zijn cv in, ondersteund door een portfolio. Aanvragen worden geëvalueerd door een adviescommissie die kandidaten kan uitnodigen voor een gesprek. Enkel kandidaten die een positief advies krijgen kunnen zich inschrijven aan de Doctoral School of Art, Humanities and Law van de Universiteit Gent. Raadpleeg voor alle praktische informatie in verband met het kandideren deze gids.

Het voltijds mandaat van artistiek assistent bestaat voor 70% uit een onderzoeksopdracht als voorbereiding op een doctoraat in de kunsten en voor 30% uit onderwijstaken. Vacante posities worden aangekondigd op de vacaturepagina van deze website.

Een kandidaat die doctoraal onderzoek in de kunsten wil aanvatten zonder financiering vanuit de School of Arts, kan zich als gastonderzoeker verbinden aan KASK & Conservatorium en moet daartoe aan dezelfde voorwaarden voldoen.