nlen
over de opleiding
Onze maatschappij heeft behoefte aan kritische, open geesten die de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Aan creatieve makers die de ecologische, economische en sociale uitdagingen binnen onze hedendaagse samenleving aankaarten, en er met plezier en passie slimme alternatieven voor bedenken. Via een doorgedreven zin voor onderzoek en experiment ontwikkelen studenten Autonome Vormgeving hun vaardigheden in toegepaste en artistieke maakpraktijken. Daarbij werken ze zowel zelfstandig als collaboratief, en gaan ze in een geëngageerde dialoog met alle andere actoren in het levensweb. 

autonome vormgeving

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting autonome vormgeving
2+1 jaar*
onderwijstaal
Nederlands
Engels
inschrijvingsproces

lees meer over de opleiding

Social Design 

In de leerlijn Social Design bevraag je de rol en het doel van vormgeving binnen de maatschappij, we wegen het functionele karakter af ten opzichte van de autonomie en herdefiniëren de maatschappelijke positie van kunst en vormgeving. De intentie hierbij is om potentieel impact te hebben op de samenleving.   

In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op de verkenning van ontwerpmethodieken en kijk je kritisch naar zowel het werkveld als de huidige invulling van productie, industrie en cultuur. In het tweede jaar onderzoek je je persoonlijke positionering, conceptualisering en beeldtaal centraal. Niet alleen doelgerichte opdrachten, maar ook een confrontatie met andere praktijken helpen je hierbij. In het derde jaar ontwikkel je een bachelorproject binnen de school, en ga je buiten de school – in het vak Externe Projecten – aan de slag bij een (institutionele) partner. 

* KASK & Conservatorium zal in academiejaar 24-25 geen instroom toelaten in de 1e en 2e bachelor van de afstudeerrichting autonome vormgeving. De 3e bachelor en de master worden wél georganiseerd. 

Waarneming, verhaal en voorstelling 

Net zoals Social Design komt Waarneming, Verhaal en Voorstelling in elk bachelorjaar terug. Dit vak bundelt verschillende methodieken en technieken die je helpen bij het beeldend waarnemen, onderzoeken en vervolgens weergeven van context en proces. Daarnaast krijg je digitale en analoge tools aangereikt om ideeën en narratieven die je tijdens het ontwerpproces ontwikkelde te leren communiceren. Op deze manier leer je de specificiteit van een situatie, omgeving en/of leefgemeenschap registreren. Zo kan je je visie, die je in de loop van de bachelor ontwikkelt, overbrengen naar je doelpubliek. Daarnaast maken studenten in Participatieve Praktijken kennis met vormen van participatief artistiek werk, gedeeld auteurschap, cocreatie en andere vormen van samenwerking.   

Het theoretische onderdeel Context en Vormgeving ondersteunt deze praktijkvakken en gaat in op begrippen, kaders en reflecties uit het contextuele veld dat de praktijk van Social Design aanstuurt. Zoals bijvoorbeeld ideeën rond de verantwoordelijkheid en maatschappelijke positie van de vormgever/kunstenaar, rond duurzaamheid, sociale gelijkheid, participatie en commons of rond hedendaagse productieprocessen in vergelijking met historische en antropologische voorbeelden.  

Tijdens het Masterjaar werk je onder begeleiding van een theorie- en praktijkmentor zelfstandig aan een persoonlijk project. Tijdens een collectieve masterclass wordt er – in nauwe wisselwerking met externe professionals – dieper ingegaan op fundamentele aspecten van de artistieke en vormgevingspraktijk, en versterk je zo de inhoudelijke processen. 

Breed aan de slag 

Alumni autonome vormgeving werken onder meer aan artefacten, producten, diensten, (inter)acties, situaties, relaties, omgevingen, politieke praktijken, organisatiemodellen of open systemen. Via doelgerichte opdrachten en experimentele maakmomenten scherpen ze hun eigen visie op de wereld aan, ontdekken ze welk positief engagement ze kunnen opnemen, welke nieuwe duurzame modellen of werkwijzen ze daarvoor kunnen ontwikkelen en inzetten en – last but not least – op welke manier ze hun conceptuele creaties best kunnen vertalen naar een publiek.  Je vindt dus aansluiting bij een zeer divers beroepsveld: van sociaal-culturele organisaties en creatieve broedplaatsen over ecologische ontwerpplatformen en stadsmakerscollectieven tot zelf opgerichte kritisch-autonome maakpraktijken. 

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Social Design III
16
J
Externe projecten
8
J
Waarneming, verhaal en voorstelling III
6
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Initiatie Werkveld: Audiovisuele Kunst
3
1
Initiatie Werkveld: Drama
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Autonome vormgeving
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Autonomous Design
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
het atelier bevindt zich op
De Zaal
Nonnemeersstraat 26
9000 Gent

credits

  1. Sybren Janssens, Graduation 2021, foto: Benina Hu
  2. Maria Stuut, Verduinen, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez