nlen
over de opleiding
Fotografie heeft sinds haar ontstaan bijgedragen tot het creëren van een beeld van de wereld. De afstudeerrichting fotografie aan KASK & Conservatorium is doordrongen van het besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline en dit bepaalt dan ook het wezen van de opleiding.

fotografie

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting fotografie
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Je eigen beeldtaal en methode 

Onze opleiding onderscheidt zich van andere door een bijzonder intensieve, individuele begeleiding. Jonge fotografen worden in KASK begeleid naar een autonoom inzicht in het medium fotografie. Je werkt vooral aan open opdrachten die je helpen om eigen beelden en ideeën te creëren. Verschillende docenten gaan met je in gesprek over de uitdagingen die je als beginnend fotograaf krijgt en voor jezelf formuleert. Dat proces loopt over twee sporen: je werkt vanuit een persoonlijke vraagstelling naar een beeldtaal, en je eigent je een documentair onderzoekende methode toe. Je verkent en onderzoekt deze twee sporen intensief. Dat gebeurt in dialoog met docenten die elk hun expertise en hun persoonlijke visie op fotografie hebben en als maker in het werkveld staan. Terwijl je in het atelier een dialoog aangaat met docenten en studenten aan, verken je ook de technische mogelijkheden van fotografie, zowel in opname als in printtechnieken. Onze technische permanentie en uitleendienst zorgen daarbij voor materiële ondersteuning. De technische kant van fotografie is voor ons geen doel op zich, maar vormt een noodzakelijke onderbouw voor wie beelden maakt die gericht gestuurd worden.

Beelden in context en een onderzoekend creatieproces 

Naarmate de opleiding vordert, fotografeer je meer vanuit eigen denkprocessen. Ideeën over fotografie moeten kunnen resoneren in vormen, en andersom. Wanneer je bij ons aan de opleiding fotografie begint, denk niet enkel aan het beeld zelf, maar ook over de mogelijke contexten waarin dat beeld zal worden bekeken. In de bachelorjaren leer je ook hoe je je werk kan opstellen, tentoonstellen, publiceren.

Reza Yavari, THE ONE AND THE MANY, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez
Rembert De Prez, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez

Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om aan de masteropleiding te beginnen: een tijd waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project. Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit: voor hen primeert een eerder conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen overtuigen de buitenwereld met documentair werk dat tot stand komt na een intensief en onderzoekend creatieproces. Hoewel het geen doel op zich is, komt het werk van onze studenten vaak al tijdens de studiejaren in het kunstcircuit of in verschillende publicaties terecht.

Vertellers met beeld 

Wij leiden auteurs op, mensen die iets te vertellen hebben met de beelden die ze maken. Eens je bent afgestudeerd, bouw je een oeuvre uit als fotograaf, beeldend kunstenaar en ga je aan het werk als fotojournalist, documentairemaker, curator, …

Het groot aantal alumni dat intussen een significant oeuvre opbouwde, getuigt van de volgehouden kwaliteit van onze intense afstudeerrichting.

Natacha de Mahieu, Theatre of Authenticity
Barbara Debeuckelaere, Slobozia Texas

Verschillende alumni zijn nog steeds nauw bij de opleiding betrokken als gastspreker, docent, onderzoeker of als jurylid: Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Lieve Blancquaert, Jan Kempenaers, Mekhitar Garabedian, Nick Hannes, Arian Christiaens, Joachim Naudts, Bieke Depoorter, Max Pinckers, Michiel Decleene, Aurélie Geurts, Tom Callemin. Ook recenter afgestudeerde generaties leverden tal van excellente jonge fotografen af: Sanne De Wilde, Frederik Buyckx, Maroesjka Lavigne, Thomas Sweertvaegher, Stefaan Temmerman, Sebastian Steveniers, Lisa Spilliaert, Thomas Min, Chantal Van Rijt, Titus Simoens, Sybren Vanoverberghe, Lucas Leffler, Kaat Pype, Barbara Debeuckelaere, Jan Rosseel, Kristof Thomas.

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Studie van het fotografisch proces I
6
J
Materialenkennis
6
1
Documentaire fotografie I
12
J
Fotografie en concept I
12
J
Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 1
3
2
Geschiedenis van de fotografie 1
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Studie van het fotografisch proces II
11
J
Documentaire fotografie II
8
J
Fotografie en concept II
8
J
Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 2
3
2
Geschiedenis van de fotografie 2
3
1
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier fotografie I
10
1
Atelier fotografie II
11
2
Functionele fotografie
6
J
Fotogeschiedenis: actuele fotografie
3
2
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
To choose
10
1/2/Y
Arts in Practice
Elective courses within Ghent university Association
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Marissal
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. Rembert De Prez, Experimental Garden - A Conversation On Permafrost
  2. Elisa Maenhout, A depth most would drown in
  3. Jonas Van der Haegen, Love Fuck Pray