nlen
data
  • 29.04.2024, deadline indienen portfolio sessie mei
  • 08.05 — 10.05.24, proeven sessie mei - VOLZET
  • 24.06.2024, deadline indienen portfolio sessie juli
  • 02.07 — 04.07.24, proeven sessie juli - VOLZET
  • 19.08.24, deadline indienen portfolio sessie augustus
  • 27.08 — 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Gedetailleerde planning en verloop ontvang je op de eerste dag van de sessie.

voorbereidend dossier

Dien je dossier in www

Bij inhoudelijke vragen mail naar toelatingsproeffilm@hogent.be mail

Iedere kandidaat stelt een voor­bereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schriftelijke motivatie, filmgragment en portfolio). Zie verderop voor technische details. 

persoonlijke gegevens

  • Een curriculum vitae met pasfoto, overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten. (in 1 .pdf-document)

Het PDF-document dien je in via onderstaande knop. Pas je bestandsnaam aan volgens dit schema:

  • familienaam_voornaam_gegevens.pdf

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (max. 500 woorden, 1 .pdf-document)

Het PDF-document dien je in via onderstaande knop. Pas je bestandsnaam aan volgens dit schema:

  • familienaam_voornaam_motivatie.pdf

visueel portfolio

Een representatieve selectie van persoonlijk werk. Het werk in dit portfolio dient aan te sluiten bij de filmopleiding: foto’s, films, muziek, tekeningen, collages, enz. Autonoom artistiek werk en opdrachten in school­verband kunnen, maar groeps­werken gemaakt in school­verband komen niet in aanmerking. Teksten, foto’s, scans van tekeningen/schilderijen, enz. worden gebundeld in een pdf-document en doorgestuurd samen met de rest van het voorbereidend dossier.

Films plaats je op Vimeo (waar gratis een ‘Basic’ account aangemaakt kan worden). In het portfolio plaats je vervolgens een link naar deze films op Vimeo.

Het portfolio stuur je evenwel in als PDF-document. Pas je bestandsnaam aan volgens dit schema: familienaam_voornaam_portfolio.pdf

filmfragment

Een zelfgemaakte film van maximaal 3 minuten. De keuze van het onderwerp, stijl, vorm en uitwerking zijn vrij, maar moeten getuigen van observatie­vermogen en authenticiteit. Gelieve videoclips te vermijden. Films in school­verband komen niet in aanmerking.

Pas je bestandsnaam aan volgens dit schema: familienaam_voornaam_film

Gebruik veel voorkomende bestandsformaten (.mov, .mp4) en hou de grootte van het bestand binnen de perken.

de proef

De proef start met een schriftelijk gedeelte. In de loop van de namiddag en de volgende dagen word je uitgenodigd voor enkele motivatiegesprekken en een praktische proef.

schriftelijke test en filmbespreking

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraag­stelling over een actuele maat­schappelijke, culturele en/ of artistieke problematiek. Voor de toelatings­proef film moet je ook een film bespreken en analyseren. Je krijgt vragen met betrekking tot de inhoude­lijke en vormelijke filmkenmerken.

Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardig­heid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

motivatiegesprekken

Tijdens drie individuele gesprekken zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor het gesprek en bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denk­vermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeld­vorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

fotoproef

Ter plekke wordt een foto-opdracht gegeven. Breng je eigen, eenvoudig digitaal fototoestel mee; een GSM met fotofunctie volstaat.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aange­nomen.