nlen
werk je inschrijving af

Als je geslaagd bent voor de oriënteringsproef, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving te finaliseren.

Eerst kijkt de studentenadministratie na of je aan alle inschrijvings­voorwaarden voldoet en of bepaalde documenten of gegevens (zie stap 3) ontbreken

Ontbreken er documenten of gegevens, dan word je via mail verwittigd om ze te uploaden via webreg.hogent.be. Daar kan je opnieuw aanmelden en je registratie wijzigen.

gewaarmerkte documenten indienen

KASK & Conservatorium
Dienst studentenaangelegenheden t.a.v. Paul Lamont
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
België


Wanneer je slaagde voor een oriënteringsproef, is het mogelijk dat je nog fysieke documenten moet aanleveren bij de admissions officer. Afhankelijk van het land waar de documenten werden uitgegeven, moeten die documenten bepaalde stempels hebben (zie stap 3). Enkel op basis van deze gewaarmerkte documenten kunnen we een formele uitnodiging tot inschrijven geven.

afspraak maken om de inschrijving af te werken

Je kan een afspraak maken om je inschrijving af te werken als je geslaagd bent voor de oriënteringsproef, alle documenten correct hebt ingediend én de formele uitnodiging tot inschrijven hebt ontvangen. We raden je aan om je inschrijving te voltooien voor de start van het academiejaar.

Je bent nu ingeschreven. Bij je inschrijving zal de admissions officer je login-gegevens, studentenkaart en nodige informatie/documenten meegeven.