nlen
data
  • 15.03.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie april
  • 22.04.24, Interview sessie april
  • 21.06.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie augustus
  • 26.08.24, Interview sessie augustus

Op basis van je portfolio en mastervoorstel beslist de oriënteringscommissie of ze je al dan niet uitnodigen voor een intake-interview of auditie. We verwittigen je via mail van deze beslissing.

interview en auditie

De proef bestaat uit een auditie van 25 minuten en een interview met een jurycommissie.

Wanneer je een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een interview of auditie, brengen we je de week ervoor op de hoogte van de plaats en het tijdstip. Alle intakes vinden plaats op één van onze campussen in Gent en een persoonlijke aanwezigheid heeft onze voorkeur. Als je ver moet reizen, kan je ook online deelnemen aan het gesprek of de auditie.

auditie

Tijdens de auditie speel je vijf standards/liedjes naar eigen keuze.

  • Jazz: je moet vijf standards/liedjes naar eigen keuze voorbereiden. Indien nodig zorgt de school voor de begeleiders (ritmesectie).
  • Pop: je bereidt vijf popsongs voor.

Je zorgt zelf voor begeleiding of een backing band.

Daarna speel je een standard/song op zicht (prima vista). Het niveau van dit nummer is niet te moeilijk en is een jazz/pop nummer. Tijdens je praktische instrument/stemtest moet je op zoveel mogelijk manieren je artistieke en technische niveau tonen.

interview

Na je auditie volgt een intake (gesprek) met de oriëntatiecommissie over je motivatie, artistieke discipline, communicatieve vaardigheden en kennis van de specifieke domeinen van de uitvoerende muziek. De oriëntatiecommissie bestaat uit verschillende docenten en deskundigen op het gebied waarvoor je solliciteert. De oriëntatiecommissie neemt de uiteindelijke beslissing over de inschrijving voor de masteropleiding.

mogelijkheid tot online auditie

Kandidaten in jazz of popmuziek kunnen kiezen voor een online video-auditie, als ze niet persoonlijk naar de auditie kunnen komen. Zorg ervoor dat je video voldoet aan de volgende normen:

  • video en audio moeten van behoorlijke kwaliteit zijn ! Let op de akoestiek van uw opname.
  • video moet een live-opname zijn waarin de juryleden je duidelijk kunnen zien spelen op je instrument !
  • de audio moet de audio van de video-opname zijn. Edits, overdubs, extra mixen... zijn niet toegestaan.
mededeling resultaten

We laten je maximaal twee werkweken na je interview of auditie per mail weten of je slaagde voor de proef of niet. Als je slaagt, kan je verder gaan met de inschrijvingsprocedure. Als je na twee weken nog geen bericht ontvangen hebt, neem gerust contact op met de admissions officer via mail.