nlen
over de opleiding
Aan KASK & Conservatorium kan je op masterniveau jazz studeren, maar ook – en dit is uniek in Vlaanderen – popmuziek. Hier leiden we muzikanten op die sterk zijn op hun instrument, maar ook een uitgesproken artistieke visie en eigenheid hebben. In ons gebouw Paddenhoek – met tal van bandlokalen, opnamefaciliteiten én onze eigen concertplek Club Telex – bieden we je daarvoor een inspirerende omgeving aan. 

jazz & pop

over de opleiding
traject
bachelor + master muziek
afstudeerrichting uitvoerende muziek
traject jazz / pop
3+2 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

visietekst opleiding muziek

Met haar campussen midden in het bruisende stadscentrum van Gent, uitgeroepen tot UNESCO City of Music, bevindt de opleiding muziek van KASK & Conservatorium zich in een bevoorrechte positie om begaafde en inspirerende scheppende en uitvoerende musici en instrumentenbouwers op te leiden. Onze aanpak richt zich op drie lagen van het muzikantschap: de artistieke praktijk, de uitvoeringspraktijk en presentatie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Artistieke praktijk

Muziek maken is de kern van ons onderwijsprogramma. Of de hoofddiscipline van de studenten nu het creëren, uitvoeren of produceren van klassieke muziek, pop, jazz, het bouwen van muziekinstrumenten, of een combinatie van deze disciplines is, technische (instrumentale techniek, technologie, vakmanschap) en creatieve vaardigheden (compositie, improvisatie, ontwerp) zijn van het grootste belang, en worden ondersteund door een solide theoretische basis (muziektheorie, mens- en natuurwetenschappen). Naast deze vaardigheden cultiveren we de zogenaamde ‘curating mindset’: een bloeiende artistieke praktijk vereist een onderzoekende geest, voortdurende kritische reflectie, en een ondernemende houding.

Uitvoeringspraktijk en presentatie

Muziek maken vereist samenspel, met of voor een publiek. Zelfs wanneer een student een solocarrière nastreeft, zijn we ervan overtuigd dat muzikale samenwerking in verschillende contexten essentieel is. Daartoe bieden we en stimuleren we uiteenlopende ensemblewerkingen, zoals (big)band, kamerensembles, koor, studio-opnamesessies, orkest, creative labs en interdisciplinaire collectieven. We vinden het belangrijk dat studenten hun werk regelmatig kunnen presenteren en confronteren met medestudenten en/of een breder publiek, van experimentele creaties in de veilige omgeving van de campus, over muziekinstrumentententoonstellingen en try-outs, tot officiële concerten in concertzalen op en buiten de campus.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Muziek maken is een relationele praktijk, waarbij een muzikant of een instrumentenbouwer in verbinding staat met een complex en verweven ecosysteem van collega’s, betrokkenen en publiek. Gedurende de opleiding leggen we de klemtoon op samenwerking en stuwen we het ontstaan van netwerken in concentrische cirkels: van zelfzorg en zelfredzaamheid, over het creëren van samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en lokale culturele organisaties, tot een kritische en sociaal betrokken houding ten opzichte van de mondiale wereld waarin we leven.

lees meer over jazz & pop

Vind je klank 

In het studietraject jazz/pop krijgt je alle aandacht en ruimte met het oog op een maximale persoonlijke ontwikkeling en individuele ontplooiing. Alles is voorhanden om kritisch en creatief met muziek aan de slag te gaan. Kennis van de geschiedenis en tradities is zeer belangrijk maar evengoed dien je je eigen verbeelding te volgen om zo je eigen, originele muzikale weg te bepalen.   

De corebusiness van de opleiding is muziek spelen. Wekelijks heb je één uur individuele instrumentles / zangles. Hier leer je de technische vaardigheden die je nodig hebt om je optimaal op je instrument te kunnen uitdrukken. Bovendien leer je hier het idioom van de verschillende jazz- of popstijlen zodat je je in het traditioneel én hedendaags repertoire kan bewegen. Tijdens deze lessen ontwikkel je je eigen, unieke stemgeluid, jouw ‘sound’. Naast de individuele instrumentlessen zijn er de bandlessen, waar je in groep leert samenspelen in verschillende stijlen.  

Ter ondersteuning van de instrumentpraktijk zijn er muziektheoretische vakken zoals arrangement, harmonie, ear Training, ritmeklas en muziektechnologie. Ook deze theoretische opleidingsonderdelen zijn voor een groot deel praktijkgericht. Zo krijg je in de les harmonie regelmatig compositieopdrachten, leer je in ear training ‘horen met je ogen’ en ‘zien met je oren’, en scherp je je ritmische vaardigheid aan in de ritmeklas. Je muzikaliteit tillen we naar een hoger niveau door pianolessen (Hammond voor pianostudenten), en leer je in het vak Lichaamsbewustzijn beter manier met je fysiek om te gaan. 

Muzikale creativiteit 

Naast de focus op het uitvoerende is er ook veel ruimte voor creatieve ontwikkeling. Je analyseert werken van toonaangevende artiesten, je leert nummers arrangeren voor wisselende bezettingen in verschillende stijlen en krijgt ondersteuning in het schrijven van eigen nummers.  

De wisselwerking tussen de verschillende trajecten is daarbij van groot belang. Zo werken studenten jazz, pop én muziekproductie in Creative Lab samen aan eigen werk. Kruisbestuiving, inventiviteit en creativiteit krijgen zo een extra boost. Door de samenwerking met studenten muziekproductie komen studenten bovendien in aanraking met de meest geavanceerde opnameapparatuur en modernste software. Via interdisciplinaire projecten werk je ook samen met andere kunstafdelingen binnen KASK & Conservatorium (film, fotografie, drama,…), een van de unieke troeven van deze opleiding.  

Als academische opleiding willen we studenten ook een reflecterende en onderzoekende houding aanleren: stilstaan bij wie je bent en wat je wil zijn, in een groter maatschappelijk, economisch en historisch geheel, met de noodzakelijke algemene kennis die van jou een nog beter muzikant maken. Daarom krijg je inzichten in de jazz- en popgeschiedenis, filosofie, muziekpsychologie en -sociologie, noties van onderzoeksvaardigheden en schrijf je op het eind je eigen Scriptie.  

Ook kennis van het werkveld is een essentieel onderdeel. Vakken zoals structuur en werking van het muziekcircuit, en muziek & management zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het werkveld en je je eigen plek in het muziekcircuit weet te ontdekken en te verstevigen. 

Pak je podium!

KASK & Conservatorium heeft een uitgebreide artistieke werking, aanvullend op de onderwijspraktijk. Club Telex is onze ontmoetingsplek, met concertpodium en bar. Hier houden onze studenten wekelijks een jamsessie en organiseren we (o.a. twee maal per jaar tijdens Projectweken) masterclasses, workshops en concerten met binnen- en buitenlandse musici. Daarvoor werken we regelmatig ook samen met partners uit het werkveld zoals Gent Jazz, Jazzlab en Democrazy. 

Cesar Quinn, Mastersounds 2023, foto: Giada Cicchetti
Elias D’hooge Trio, foto: Giada Cicchetti

Jaarlijks brengen we een vinyl uit (Masterworks) met een selectie tracks van onze laatstejaars en organiseren we Mastersounds, een meerdaags afstudeerfestival waarbij onze studenten zich meteen aan de buitenwereld kunnen tonen op toplocaties in Gent zoals de Minard en de Handelsbeurs.

Lokaal verankerd, internationaal gericht

Als opleiding blijven we niet binnen onze stadsgrenzen. We deden al studiereizen naar Londen en New York, of de Frankfurter Musikmesse. Je kan ook één of twee semesters aan een buitenlands conservatorium studeren via het Erasmus-programma.  

Daarnaast is ook thuisstad Gent zelf een grote troef. De stad ontving van Unesco de titel Creative City of Music en is deze meer dan waard. De vele podia – VIERNULVIER, Muziekcentrum de Bijloke, Ha Concerts, de Centrale, Democrazy, Hot Club de Gand, Damberd, …–, festivals als Gent Jazz en de Gentse Feesten, en honderden pop- en jazzgroepen maken van Gent de plek bij uitstek om je te profileren als beginnend muzikant.

Wie je voorging

De opleiding, het docentenkorps met stuk voor stuk mensen die gepokt en gemazeld zijn in de pop- en jazzwereld én de talloze podiumkansen die we aanreiken, vormen een gouden combinatie om je muzikantencarrière te starten. Heel wat spraakmakende artiesten en bands gingen je voor: Absynthe Minded, Shhti, Amatorski, Balthazar, Zimmerman, De Beren Gieren, Nordmann, Nathan Daems (Black Flower), Lady Linn, Isolde Lasoen, Lander Gyselinck en jong geweld als Dishwasher, Rhea en Ramkot en Oproer, …. Nu is het aan jou! 

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma, JAZZ

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang I (Jazz)
15
J
Band I
6
J
Creative Lab 1
3
J
Piano 1/Hammond 1
3
J
Lichaamsbewustzijn
3
1
Arrangement 1
3
J
Harmonie 1
6
J
Ritmeklas 1
3
J
Ear Training 1
3
J
Muziektechnologie
3
2
Jazzgeschiedenis
3
J
Studie van literaire teksten: lyriek
3
2
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang II (Jazz)
15
J
Band II
6
J
Creative Lab 2
3
J
Piano 2/Hammond 2
3
J
Arrangement 2
3
J
Harmonie 2
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Ritmeklas 2
3
J
Ear Training 2
3
J
Popgeschiedenis
3
J
Structuur en werking van het muziekcircuit
3
2
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Kunstenaarsteksten
3
2
Opleidingsonderdelen/minor te kiezen
6
J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang III (Jazz)
21
J
Band III
6
J
Creative Lab 3
3
J
Arrangement 3
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Harmonie 3
3
J
Module jazz
3
Module pop
3
Avant-garde en wereld muziek in Jazz en Pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten
van de muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdelen/minor te kiezen
9
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang master I (Jazz)
22
J
Band master I
6
J
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Masterseminaries
12
1of2
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
8
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
1of2
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Instrument/Zang (Jazz)
24
J
Band master II
6
J
Creative Lab master 2
3
J
Interdisciplinair project
9
J
Compositie en arrangement 2
3
J
Scriptie
9
J
Opleidingsonderdelen te kiezen
6
1of2
60
ENGLISH 1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Voice master I (Jazz)
22
Y
Band master I
6
Y
Creative Lab master 1
3
Y
Composition and arrangement 1
3
1
Master seminars
12
1or2
Music and management
3
1
Arts in practice
8
Y
Elective
3
1or2
60
ENGLISH 2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master Performance Instrument/Voice (Jazz)
24
Y
Band master II
6
Y
Creative Lab master 2
3
Y
Interdisciplinary project
9
Y
Composition and arrangement 2
3
Y
Thesis
9
Y
Electives
6
1or2
60

studieprogramma, POP

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang I (Pop)
15
J
Band I
6
J
Creative Lab 1
3
J
Piano 1/Hammond 1
3
J
Lichaamsbewustzijn
3
1
Arrangement 1
3
J
Harmonie 1
6
J
Ritmeklas 1
3
J
Ear Training 1
3
J
Muziektechnologie
3
2
Popgeschiedenis
3
J
Studie van literaire teksten: lyriek
3
2
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang II (Pop)
15
J
Band II
6
J
Creative Lab 2
3
J
Piano 2/Hammond 2
3
J
Arrangement 2
3
J
Harmonie 2
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Ritmeklas 2
3
J
Ear Training 2
3
J
Jazzgeschiedenis
3
J
Structuur en werking van het muziekcircuit
3
2
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Kunstenaarsteksten
3
2
Opleidingsonderdelen/minor te kiezen
6
J
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang III (Pop)
21
J
Band III
6
J
Creative Lab 3
3
J
Arrangement 3
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Harmonie 3
3
J
Module jazz
3
Module pop
3
Avant-garde en wereldmuziek in Jazz en Pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten
van de muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdelen/minor te kiezen
9
1of2
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang master I (Pop)
22
J
Band Master I
6
J
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Masterseminaries
12
1of2
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
8
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
1of2
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Instrument/Zang (Pop)
24
J
Band Master II
6
J
Creative Lab Master 2
3
J
Interdisciplinair project
9
J
Compositie en arrangement 2
3
J
Scriptie
9
J
Opleidingsonderdelen te kiezen
6
1of2
60
ENGLISH 1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Voice master I
22
Y
Band master I
6
Y
Creative Lab master 1
3
Y
Composition and arrangement 1
3
1
Master seminars
12
1or2
Music and management
3
1
Arts in Practice
8
Y
Elective
3
1or2
60
ENGLISH 2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master Performance Instrument/Voice (Pop)
24
Y
Band master II (Pop)
6
Y
Creative Lab master 2
3
Y
Interdisciplinary project
9
Y
Composition and arrangement 2
3
Y
Thesis
9
Y
Elective
6
1or2
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

kwaliteitszorg

De opleiding muziek van KASK & Conservatorium is in 2022 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

contact
de meeste vakken volg je op
Paddenhoek
Paddenhoek 12
9000 Gent

credits

  1. video: Ties Kalker
  2. Robbie Lewis, Mastersouds 2023, foto: Giada Cicchetti
  3. OPROER, Mastersounds 2021, foto: Benia Hu